Thứ hai,  04/07/2022

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, thu nhập thấp đến hết ngày 15-5

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 31-3 chỉ có 3 triệu 74 nghìn 587 khách hàng đăng ký áp dụng biểu giá cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có mức sử dụng điện không quá 50 kW giờ/tháng; trong đó 2 triệu 264 nghìn 771 khách hàng mua điện từ các tổng công ty điện lực và 809 nghìn 816 khách hàng mua điện từ các đơn vị bán lẻ điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư. So với số lượng thống kê của EVN thì con số nêu trên vẫn là thấp.Trước tình hình nêu trên, Bộ Công thương vừa có Công văn số 3239/BCT-ĐTĐL cho phép gia hạn thời gian đăng ký mua điện theo mức giá ưu đãi cho đối tượng trên đến hết ngày 15-5. Riêng đối với khách hàng đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng điện không quá 50 kW giờ/tháng từ ngày 1-4 thì thực hiện áp dụng mức giá ưu đãi bắt đầu từ kỳ hóa đơn của tháng tiếp theo tháng đăng ký.Từ nay đến hết ngày 15-5, để đăng...

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 31-3 chỉ có 3 triệu 74 nghìn 587 khách hàng đăng ký áp dụng biểu giá cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có mức sử dụng điện không quá 50 kW giờ/tháng; trong đó 2 triệu 264 nghìn 771 khách hàng mua điện từ các tổng công ty điện lực và 809 nghìn 816 khách hàng mua điện từ các đơn vị bán lẻ điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư. So với số lượng thống kê của EVN thì con số nêu trên vẫn là thấp.

Trước tình hình nêu trên, Bộ Công thương vừa có Công văn số 3239/BCT-ĐTĐL cho phép gia hạn thời gian đăng ký mua điện theo mức giá ưu đãi cho đối tượng trên đến hết ngày 15-5. Riêng đối với khách hàng đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng điện không quá 50 kW giờ/tháng từ ngày 1-4 thì thực hiện áp dụng mức giá ưu đãi bắt đầu từ kỳ hóa đơn của tháng tiếp theo tháng đăng ký.

Từ nay đến hết ngày 15-5, để đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, khách hàng chỉ cần đến các địa điểm tiếp nhận đăng ký của đơn vị điện lực, điền tên vào Giấy đăng ký, mang theo hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện (bản chính hoặc bản phô-tô), không cần thêm bất cứ giấy tờ hoặc xác nhận của bất cứ cơ quan nào khác.

Theo Nhandan