Thứ hai,  23/05/2022

Khởi động giải thưởng Honda cho các tài năng trẻ

Giải thưởng Honda YES 2011 dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam đã chính thức được khởi động tại sáu trường đại học liên kết trên toàn quốc.Các trường bao gồm Bách khoa Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Công nghệ, Khoa học tự nhiên và Giao thông Vận tải Hà Nội.Giải thưởng Honda YES, do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp Quỹ Honda Foundation, Viện Chiến lược Chính sách khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ) tổ chức, nhằm tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai trong lĩnh vực khoa học công nghệ Việt Nam.Theo HVN, giải thưởng Honda YES là giải thưởng uy tín thường niên do Quỹ Honda Foundation tài trợ dành cho sinh viên đại học nhiều quốc gia trên thế giới. Giải thưởng Honda YES 2011 có hai giai đoạn: Giải thưởng YES (mỗi giải thưởng gồm 3.000 USD và một xe máy của HVN trị giá 1.000 USD sẽ tặng cho 10 sinh viên xuất sắc nhất được lựa chọn sau quy trình tuyển chọn, gồm đánh giá hồ sơ, viết luận và phỏng vấn).Tiếp đó...

Giải thưởng Honda YES 2011 dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam đã chính thức được khởi động tại sáu trường đại học liên kết trên toàn quốc.

Các trường bao gồm Bách khoa Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Công nghệ, Khoa học tự nhiên và Giao thông Vận tải Hà Nội.

Giải thưởng Honda YES, do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp Quỹ Honda Foundation, Viện Chiến lược Chính sách khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ) tổ chức, nhằm tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai trong lĩnh vực khoa học công nghệ Việt Nam.

Theo HVN, giải thưởng Honda YES là giải thưởng uy tín thường niên do Quỹ Honda Foundation tài trợ dành cho sinh viên đại học nhiều quốc gia trên thế giới.

Giải thưởng Honda YES 2011 có hai giai đoạn: Giải thưởng YES (mỗi giải thưởng gồm 3.000 USD và một xe máy của HVN trị giá 1.000 USD sẽ tặng cho 10 sinh viên xuất sắc nhất được lựa chọn sau quy trình tuyển chọn, gồm đánh giá hồ sơ, viết luận và phỏng vấn).

Tiếp đó là giải thưởng YES Plus. Mỗi sinh viên được nhận giải thưởng YES đều có cơ hội nhận phần thưởng YES Plus trị giá 10.000 USD nếu được chấp nhận và tham dự khóa học thạc sỹ hoặc tiến sỹ ở các trường đại học liên kết tại Nhật Bản trong thời gian lớn hơn một năm, hoặc 7.000 USD nếu được tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện, hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản trong thời gian ít nhất là 10 tuần, tối đa là một năm trong vòng năm năm kể từ khi được nhận giải thưởng.

Giải thưởng Honda YES 2011 tiếp nhận hồ sơ của sinh viên từ tháng Tư đến hết ngày 30/6/2011. Sinh viên tại các trường đại học liên kết có kết quả học tập và các hoạt động xuất sắc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, xã hội, ngoại khóa… đều có thể đăng ký nộp hồ sơ tham gia tại trường.

Theo Vietnamplus