Thứ sáu,  21/01/2022

Hội Phụ nữ Lộc Bình với công tác chỉ đạo đại hội cơ sở

LSO-Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ. Thông qua đại hội nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức hội vững mạnh, từ đó nâng cao vị thế của hội, thúc đẩy sự bình đẳng tiến bộ của phụ nữ.Chị em phụ nữ tham gia văn nghệ chào mừng 80 năm ngày thành lập HộiXác định được ý nghĩa trên, ngay từ đầu năm Hội Phụ nữ huyện Lộc Bình đã luôn quan tâm chuẩn bị cho đại hội, đặc biệt là chỉ đạo sát sao đến đại hội ở cấp cơ sở xã, thị trấn. Với đặc điểm là huyện biên giới, dân số đông sinh sống ở 29 xã, thị trấn nên...

LSO-Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ. Thông qua đại hội nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức hội vững mạnh, từ đó nâng cao vị thế của hội, thúc đẩy sự bình đẳng tiến bộ của phụ nữ.

Chị em phụ nữ tham gia văn nghệ chào mừng 80 năm ngày thành lập Hội
Xác định được ý nghĩa trên, ngay từ đầu năm Hội Phụ nữ huyện Lộc Bình đã luôn quan tâm chuẩn bị cho đại hội, đặc biệt là chỉ đạo sát sao đến đại hội ở cấp cơ sở xã, thị trấn. Với đặc điểm là huyện biên giới, dân số đông sinh sống ở 29 xã, thị trấn nên việc chuẩn bị các yêu cầu về nội dung của đại hội cần phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Hội Phụ nữ tỉnh, Huyện ủy Lộc Bình về Đại hội phụ nữ các cấp, Hội Phụ nữ huyện đã có văn bản chỉ đạo đến tất cả các xã, thị trấn yêu cầu chủ động chuẩn bị và tiến hành đại hội phải được tập trung, chu đáo, tổ chức trang trọng, đúng tiến độ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở đó, hội đã tiến hành hướng dẫn về công tác nhân sự, thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016; trong đó phân công cụ thể các thành viên các tiểu ban soạn các văn bản mẫu hỗ trợ các xã, thị trấn đại hội như: đề án nhân sự Ban chấp hành; đề án nhân sự đoàn đại biểu; đề cương báo cáo đại hội và các văn bản liên quan đến đại hội. Cùng với đó, công tác kiểm tra tiến độ triển khai kế hoạch đại hội được tăng cường. Ban Thường vụ huyện hội tổ chức đi làm việc và kiểm tra tại đơn vị: Xuân Lễ, Mẫu Sơn, Tú Đoạn, Tú Mịch, Yên Khoái, Sơn Dương…. Qua kiểm tra kịp thời nắm bắt giải quyết những vướng mắc, khó khăn về công tác nhân sự, kinh phí tổ chức đại hội, qua đó Hội Phụ nữ đã trực tiếp làm việc với Phòng Tài chính để giải quyết kinh phí cho đại hội các cấp. Đồng thời sau kiểm tra đã ban hành văn bản hướng dẫn Hội Phụ nữ các cơ sở hội những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện các nội dung kế hoạch đại hội. Như vậy, đến thời điểm này, công tác nhân sự và nội dung báo cáo hoạt động nhiệm kỳ trước ở các đơn vị đã hoàn tất. Về nhân sự được đảm bảo về cơ cấu, số lượng, quy định độ tuổi theo đúng quy định; Ban Thường vụ huyện hội đang thực hiện lịch hẹn các đơn vị lên để duyệt báo cáo, đồng thời lên lịch đại hội cho các xã, thị trấn.
Theo đó, sau đại hội điểm cấp cơ sở ở xã Tú Đoạn diễn ra vào ngày 19/4 sẽ có thêm 2 xã tổ chức đại hội trong tháng 4/2011, các xã, thị trấn còn lại sẽ tổ chức vào tháng 5 và tháng 6/ 2011. Trao đổi với chúng tôi, bà Bế Thị Đường, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lộc Bình cho biết: Ngay khi kết thúc đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ huyện sẽ họp rút kinh nghiệm công tác triển khai chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Đánh giá cụ thể những mặt được, hạn chế của tất cả các công việc liên quan đến đại hội. Qua đó rút kinh nghiệm và điều chỉnh, bổ sung nhũng mặt còn thiếu sót, hạn chế. Dự kiến đại hội cấp cơ sở kết thúc vào cuối tháng 6/2011; cấp huyện tổ chức đại hội vào tháng 8/2011.

Tin tưởng rằng, với những nỗ lực của Hội Phụ nữ huyện Lộc Bình trong việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, việc tổ chức thành công đại hội sẽ là nhịp cầu nối giữa tổ chức Hội Phụ nữ với toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Và để Đại hội nhiệm kỳ 2011 – 2016 thực sự là đại hội của “Trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, bình đẳng của mọi tầng lớp phụ nữ”.

Xuân Hương