Thứ ba,  18/01/2022

Ðồng Nai: Thanh tra 18 doanh nghiệp về quản lý chất thải nguy hại

Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định thanh tra đột xuất về quản lý chất thải nguy hại đối với 18 doanh nghiệp hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép cho hai doanh nghiệp và Tổng cục Môi trường thuộc Bộ TN-MT cấp phép cho 16 doanh nghiệp).Dự kiến, ngày 25-4, thanh tra Sở TN-MT tỉnh sẽ bắt đầu thanh tra đợt 1 đối với tám doanh nghiệp, sau đó tiếp tục thanh tra các doanh nghiệp còn lại.Trong số những doanh nghiệp này, năm doanh nghiệp có trụ sở tại Đồng Nai và 13 doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, phần lớn số chất thải nguy hại trên địa bàn được các doanh nghiệp vận chuyển ra ngoài tỉnh để xử lý. Sở cũng đã phát hiện có trường hợp không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong xử lý chất thải nguy hại, thậm chí có trường hợp đã đổ chất thải nguy hại ra môi trường gây ô nhiễm và phát sinh những khiếu kiện phức tạp. Theo thống...

Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định thanh tra đột xuất về quản lý chất thải nguy hại đối với 18 doanh nghiệp hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép cho hai doanh nghiệp và Tổng cục Môi trường thuộc Bộ TN-MT cấp phép cho 16 doanh nghiệp).

Dự kiến, ngày 25-4, thanh tra Sở TN-MT tỉnh sẽ bắt đầu thanh tra đợt 1 đối với tám doanh nghiệp, sau đó tiếp tục thanh tra các doanh nghiệp còn lại.

Trong số những doanh nghiệp này, năm doanh nghiệp có trụ sở tại Đồng Nai và 13 doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, phần lớn số chất thải nguy hại trên địa bàn được các doanh nghiệp vận chuyển ra ngoài tỉnh để xử lý. Sở cũng đã phát hiện có trường hợp không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong xử lý chất thải nguy hại, thậm chí có trường hợp đã đổ chất thải nguy hại ra môi trường gây ô nhiễm và phát sinh những khiếu kiện phức tạp. Theo thống kê, hằng năm, trên địa bàn Đồng Nai phát sinh khoảng 40 nghìn tấn chất thải nguy hại từ các hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Theo Nhandan