Thứ ba,  18/01/2022

Kiến nghị đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai (Bắc Cạn)

Đoàn thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa tiến hành thanh tra điểm tại cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai (Bắc Cạn).Qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trung tâm được UBND tỉnh Bắc Cạn cho phép thành lập và được Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cấp Giấy phép đào tạo lái xe, cho phép đào tạo lái xe ô-tô các hạng B1, B2, C với lưu lượng đào tạo 500 học viên, thời hạn đến ngày 31-8-2014.Chánh thanh tra Bộ GTVT Trịnh Viết Lộc cho biết: Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai có nhiều sai phạm như: Phòng học kỹ thuật lái xe, phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa chưa đạt yêu cầu; bố trí giáo viên dạy thực hành chưa đủ tiêu chuẩn giảng dạy; sử dụng nhiều xe hết hạn kiểm định, hết hạn giấy phép xe tập lái để dạy thực hành; một xe tập lái không có phanh phụ... Ngoài ra, việc ghi chép...

Đoàn thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa tiến hành thanh tra điểm tại cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai (Bắc Cạn).

Qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trung tâm được UBND tỉnh Bắc Cạn cho phép thành lập và được Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cấp Giấy phép đào tạo lái xe, cho phép đào tạo lái xe ô-tô các hạng B1, B2, C với lưu lượng đào tạo 500 học viên, thời hạn đến ngày 31-8-2014.

Chánh thanh tra Bộ GTVT Trịnh Viết Lộc cho biết: Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai có nhiều sai phạm như: Phòng học kỹ thuật lái xe, phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa chưa đạt yêu cầu; bố trí giáo viên dạy thực hành chưa đủ tiêu chuẩn giảng dạy; sử dụng nhiều xe hết hạn kiểm định, hết hạn giấy phép xe tập lái để dạy thực hành; một xe tập lái không có phanh phụ… Ngoài ra, việc ghi chép sổ theo dõi thực hành lái xe, soạn giáo án, sử dụng sổ cấp chứng chỉ nghề, lưu trữ hợp đồng đào tạo với học viên không đúng quy định. Đoàn thanh tra đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ô-tô trong thời gian ba tháng đối với Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai để khắc phục, củng cố công tác giáo vụ, đội ngũ giáo viên, xe tập lái, phòng học. Trong thời gian đình chỉ tuyển sinh đào tạo, Trung tâm được tiếp tục đào tạo và sát hạch các lớp đã được Sở GTVT tỉnh duyệt cho mở lớp. Đối với lớp K29 hạng B2 đã tuyển sinh 130 học viên, chưa nộp báo cáo về Sở GTVT tỉnh thì Sở GTVT kiểm tra, nếu đủ điều kiện sẽ cho mở lớp. Trung tâm phải bố trí những xe tập lái đủ điều kiện phục vụ đào tạo những lớp, khóa nêu trên.

Hết thời gian đình chỉ tuyển sinh đào tạo, Sở GTVT tỉnh Bắc Cạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đánh giá việc khắc phục để quyết định cho Trung tâm tiếp tục hay dừng tuyển sinh đào tạo.

Theo Nhandan