Thứ sáu,  28/01/2022

Lá cờ đầu trong hoạt động công đoàn

LSO- Công đoàn cơ sở (CĐCS) Văn phòng HĐND & UBND huyện Hữu Lũng được hợp thành từ 4 công đoàn bộ phận của 4 cơ quan, bao gồm: Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Dân tộc, phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo 4 cơ quan liên quan, các đoàn viên công đoàn đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lá cờ đầu trong hoạt động công đoàn của tỉnh năm 2010.Hiện nay, CĐCS Văn phòng HĐND & UBND huyện có 39 đoàn viên công đoàn. Ban chấp hành công đoàn luôn phối hợp với thủ trưởng các cơ quan làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho tất cả các đoàn viên công đoàn; kịp thời biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động. Nhờ được quan tâm, khích lệ thường...

LSO- Công đoàn cơ sở (CĐCS) Văn phòng HĐND & UBND huyện Hữu Lũng được hợp thành từ 4 công đoàn bộ phận của 4 cơ quan, bao gồm: Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Dân tộc, phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo 4 cơ quan liên quan, các đoàn viên công đoàn đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lá cờ đầu trong hoạt động công đoàn của tỉnh năm 2010.
Hiện nay, CĐCS Văn phòng HĐND & UBND huyện có 39 đoàn viên công đoàn. Ban chấp hành công đoàn luôn phối hợp với thủ trưởng các cơ quan làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho tất cả các đoàn viên công đoàn; kịp thời biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động. Nhờ được quan tâm, khích lệ thường xuyên, cán bộ, công chức của đơn vị luôn hăng say làm việc, cống hiến, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, tạo ra hiệu suất công tác cao. Cùng với đó, CĐCS đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn bằng nhiều hình thức khác nhau để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của từng đoàn viên công đoàn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của cấp trên. 100% đoàn viên công đoàn được học tập, nghiên cứu và thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày. Với 28,2% đoàn viên là nữ, ban chấp hành công đoàn đã cử một đồng chí phụ trách công tác nữ công. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh. Chị em phụ nữ hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa, thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình và phòng chống các tệ nạn xã hội.
Để bảo đảm tính dân chủ, tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, đơn vị, ban chấp hành CĐCS đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan đúng thời gian quy định. Đơn vị còn vận động cán bộ công chức tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ tin học để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Với hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ của ban thanh tra nhân dân, việc thực hiện pháp luật về lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động luôn được đảm bảo tốt. Cán bộ, công chức của đơn vị yên tâm công tác, hoạt động tích cực và có hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Đoàn viên công đoàn là thường trực HĐND luôn tổ chức tốt các kỳ họp HĐND cấp huyện, đưa ra những quyết định đúng đắn và chỉ đạo tốt việc giám sát các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Đoàn viên là lãnh đạo UBND huyện luôn cố gắng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được huyện ủy, HĐND huyện giao. Còn các đoàn viên công đoàn tại các bộ phận luôn phấn đấu, biết phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

Với thành tích đó, năm 2010, CĐCS văn phòng HĐND & UBND huyện Hữu Lũng đã đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, được nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh và 4 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng bằng khen. Thời gian tới, CĐCS tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để luôn xứng đáng là lá cờ đầu trong hoạt động công đoàn.


Ngọc Hiếu