Thứ sáu,  21/01/2022

Nam Định cam kết giúp vốn và việc làm cho lao động từ Li-bi về

Sáng 28-4, UBND tỉnh Nam Định tổ chức gặp mặt người lao động đi làm việc tại Li-bi về nước trước thời hạn, đồng thời hỗ trợ trực tiếp mỗi lao động một triệu đồng.Trong 293 lao động người Nam Định làm việc tại Li- Bi về nước có 16 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; 132 người vay vốn Ngân hàng; 47 người có nhu cầu tiếp tục đi XKLĐ; 49 người có nguyện vọng tìm kiếm việc làm trong tỉnh; 35 người muốn học nghề; số lao động còn lại đề nghị thanh lý hợp đồng và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình.Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn khẳng định: sẽ ưu tiên cho người lao động vay vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm; người lao động nông thôn có nhu cầu học nghề được bố trí tham gia các khoá học ngắn hạn miễn phí ngay trong năm nay; lao động có nhu cầu làm việc có thời hạn ở nước ngoài được tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính cũng như vay vốn.Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh...

Sáng 28-4, UBND tỉnh Nam Định tổ chức gặp mặt người lao động đi làm việc tại Li-bi về nước trước thời hạn, đồng thời hỗ trợ trực tiếp mỗi lao động một triệu đồng.

Trong 293 lao động người Nam Định làm việc tại Li- Bi về nước có 16 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; 132 người vay vốn Ngân hàng; 47 người có nhu cầu tiếp tục đi XKLĐ; 49 người có nguyện vọng tìm kiếm việc làm trong tỉnh; 35 người muốn học nghề; số lao động còn lại đề nghị thanh lý hợp đồng và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn khẳng định: sẽ ưu tiên cho người lao động vay vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm; người lao động nông thôn có nhu cầu học nghề được bố trí tham gia các khoá học ngắn hạn miễn phí ngay trong năm nay; lao động có nhu cầu làm việc có thời hạn ở nước ngoài được tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính cũng như vay vốn.

Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam Định cam kết gia hạn nợ cho lao động Li-bi về nước bằng ½ thời gian cho vay hoặc khoanh nợ từ một năm đến ba năm, nếu người lao động có nguyện vọng đi XKLĐ Ngân hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi vay vốn.

Ngay trong sáng nay, đã có 12 đơn vị đầu mối tuyển lao động làm việc trong nước và XKLĐ tiếp cận, phỏng vấn các lao động từ Li-bi trở về, được biết các đơn vị này có nhu cầu tuyển dụng hơn 300 người làm việc trong mười bốn nhóm ngành nghề khác nhau, từ phổ thông đến trình độ tay nghề cao.

Theo Nhandan