Thứ sáu,  28/01/2022

Chủ động nâng cao năng lực cho người dạy nghề

LSO-Tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định, hiện nay đội ngũ dạy nghề cho LĐNT còn thiếu và yếu vì vậy các địa phương cần chủ động phối hợp với Tổng cục dạy nghề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cũng như kỹ năng dạy học cho người dạy nghề.Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020 quy định mỗi Trung tâm dạy nghề (TTDN) đảm bảo có từ 5-7 giáo viên (GV) cơ hữu, trung bình mỗi nghề dạy có 1 GV cơ hữu. Theo đó, số lượng GV ở các TTDN trong cả nước hiện có còn thiếu khoảng 1.500 người và ở các TTDN sẽ thành lập trong năm 2010 thiếu khoảng hơn 1.400 người. Tại Lạng Sơn, hiện nay có 16 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 10 TTDN cấp huyện, 2 trường Cao đẳng nghề, 4 TTDN thuộc các ngành chức năng...

LSO-Tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định, hiện nay đội ngũ dạy nghề cho LĐNT còn thiếu và yếu vì vậy các địa phương cần chủ động phối hợp với Tổng cục dạy nghề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cũng như kỹ năng dạy học cho người dạy nghề.
Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020 quy định mỗi Trung tâm dạy nghề (TTDN) đảm bảo có từ 5-7 giáo viên (GV) cơ hữu, trung bình mỗi nghề dạy có 1 GV cơ hữu. Theo đó, số lượng GV ở các TTDN trong cả nước hiện có còn thiếu khoảng 1.500 người và ở các TTDN sẽ thành lập trong năm 2010 thiếu khoảng hơn 1.400 người. Tại Lạng Sơn, hiện nay có 16 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 10 TTDN cấp huyện, 2 trường Cao đẳng nghề, 4 TTDN thuộc các ngành chức năng và tổ chức chính trị xã hội. Theo thống kê sơ bộ hiện có khoảng 287 GV dạy nghề, trong đó khoảng 90% GV đạt chuẩn, số GV còn lại có kỹ năng nghề nhưng thiếu nghiệp vụ sư phạm hoặc kỹ năng dạy học. Tuy số lượng GV chưa đạt “chuẩn” không nhiều, song Ban chỉ đạo (BCĐ) đề án đào tạo nghề cho LĐNT các cấp trên địa bàn tỉnh xác định cần phải bồi dưỡng nghiệp vụ cho số GV này.
Giáo viên trường Cao đẳng nghề Li La ma I, TP Ninh Bình dạy môn tâm lý học nghề cho học viên
Trước thực trạng của các địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung đội ngũ GV cho các TTDN, Tổng cục dạy nghề có chủ trương tổ chức một số lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo chương trình nghiệp vụ sư phạm nghề ban hành tại Quyết định 742/QĐ-TCDN ngày 5/12/2005 của Tổng cục dạy nghề (chương trình chuẩn) cho số học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề có nguyện vọng trở thành GV tại các TTDN và số người đăng ký dự tuyển vào các TTDN. Thực hiện chủ trương này, Sở LĐTB&XH Lạng Sơn đã chủ động hướng dẫn các TTDN lập danh sách số GV cơ hữu thuộc TTDN (chưa được đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề) hoặc số người đăng ký dự tuyển vào TTDN và học sinh, sinh viên của các trường nghề. Trên cơ sở danh sách đăng ký, năm 2011, Tổng cục dạy nghề đã phân công các Trường Sư phạm kỹ thuật và các trường Cao đẳng nghề có khoa sư phạm dạy nghề đảm nhiệm tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (71 ngày) và 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy nghề (5 ngày) tại Lạng Sơn. Nói thêm về 2 lớp học này, chị Nguyễn Thu Hương, chuyên viên Phòng dạy nghề, Sở LĐTB&XH cho biết: 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy nghề 5 ngày đã tổ chức và kết thúc vào cuối tháng 3/2011 với sự tham gia của 37 học viên. Số học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy nghề chủ yếu là GV của các TTDN Công đoàn, TTDN huyện Lộc Bình, TTDN huyện Chi Lăng và Trường Trung cấp nghề Việt Đức. Sau lớp bồi dưỡng các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (lớp 71 ngày) tổ chức khai giảng vào cuối tháng 3/2011 với sự tham gia của 20 GV. Tham gia lớp bồi dưỡng này, các GV được đào tạo các môn như tâm lý học nghề nghiệp, phát triển chương trình dạy nghề, tổ chức và quản lý dạy học, kỹ năng dạy học, phương pháp dạy học chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Trao đổi với nhiều học viên tham gia chương trình bồi dưỡng hầu hết đều cho rằng đây là một cơ hội tốt giúp họ hiểu và nắm rõ hơn về nghiệp vụ sư phạm trong lĩnh vực dạy nghề, đào tạo nghề, đặc biệt cho đối tượng là LĐNT. Hơn nữa, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các học viên không phải đóng học phí, được hỗ trợ tiền ăn, ở là 15.000 đồng/ngày, được cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề khi hoàn thành khóa học và đạt kết quả theo yêu cầu.

Có thể nhận thấy rằng, việc tổ chức 3 khóa đào tạo bồi dưỡng cho GV dạy nghề của tỉnh Lạng Sơn nhằm mục tiêu nâng cao số lượng GV được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó có đội ngũ GV dạy nghề đảm bảo được các yêu cầu dạy nghề cho LĐNT theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề cho LĐNT của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020.

Thanh Huyền