Thứ tư,  19/01/2022

Hội người cao tuổi xã Hữu Khánh "Nêu gương sáng"

LSO-Trong những năm qua thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, Hội người cao tuổi (NCT) xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi và tự hào. NCT đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát huy uy tín, tài năng, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mô hình nuôi cá giống mang lại hiệu quả kinh tế cao của ông Hà Văn Sè, Bản DịHội NCT xã Hữu Khánh được thành lập từ năm 1988, lúc đầu chỉ có 16 hội viên, đến nay đã có 270 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Trong những năm qua NCT đã tích cực tham gia và vận động con cháu, gia đình và cộng đồng dân cư tích cực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, phát triển các mô hình kinh tế VAC-VACR, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đến nay toàn xã đã có 80 người tham gia phát triển kinh tế, trong...

LSO-Trong những năm qua thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, Hội người cao tuổi (NCT) xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi và tự hào. NCT đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát huy uy tín, tài năng, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Mô hình nuôi cá giống mang lại hiệu quả kinh tế cao của ông Hà Văn Sè, Bản Dị
Hội NCT xã Hữu Khánh được thành lập từ năm 1988, lúc đầu chỉ có 16 hội viên, đến nay đã có 270 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Trong những năm qua NCT đã tích cực tham gia và vận động con cháu, gia đình và cộng đồng dân cư tích cực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, phát triển các mô hình kinh tế VAC-VACR, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đến nay toàn xã đã có 80 người tham gia phát triển kinh tế, trong đó có 10 người làm kinh tế giỏi, 5 người làm kinh tế tiêu biểu, 3 người xuất sắc, thu nhập mỗi năm từ 15- 50 triệu đồng, tiêu biểu như ông Hà Văn Sè, Bản Dị đầu tư nuôi 20 con bò, 8 sào cá thịt và cá giống, mỗi năm thu nhập 50-70 triệu đồng, Nông Tuấn Vinh, Bản Khiếng, đầu tư trồng cây ăn quả như: vải thiều, mận, táo, chăn nuôi gà, cá, mỗi năm thu nhập 20-25 triệu đồng… Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hội viên NCT ở các chi hội luôn giữ vai trò hạt nhân tích cực, gương mẫu vận động gia đình, con cháu thực hiện xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia giáo dục truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng gia đình văn hoá hoà thuận, hạnh phúc có nếp sống văn minh, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2010 có 95% hộ gia đình NCT, được công nhận gia đình văn hoá. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Hội NCT xã Hữu Khánh đã chú trọng đến hoạt động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho NCT. Thường xuyên thăm hỏi, động viên các hội viên khi bị ốm đau, thăm viếng các hội viên khi qua đời, tổ chức mừng thọ cho các hội viên vào dịp ngày truyền thống NCT 6/6 và ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 hằng năm. Trung bình mỗi năm hội đã tổ chức thăm hỏi, mừng thọ các hội viên, trị giá gần 5.000.000 đồng. Thông qua việc thăm hỏi đã động viên tinh thần các cụ, sống vui, sống khỏe, sống có ích có tình nghĩa với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó các cụ còn tích cực tham gia ủng hộ quỹ toàn dân chăm sóc NCT; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và các phong trào ở địa phương; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma tuý, an toàn giao thông…

Có thể nói, Hội NCT xã Hữu Khánh đã làm tốt việc phát huy vai trò của NCT trong phong trào “Nêu gương sáng”. Không chỉ bằng sự mẫu mực trong đạo đức, lối sống, trong gia đình dòng họ mà còn bằng sự hoạt động trực tiếp đóng góp cho cộng đồng dân cư, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động. Những kết quả đạt được trên, đó là sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể các chi hội và hội viên Hội NCT xã Hữu Khánh trong những năm qua.

La Nam