Chủ nhật,  23/01/2022

Chính sách dân tộc: Đổi thay quê hương Xứ Lạng

LSO-Cách đây 65 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Bộ Nội vụ (trong đó có Nha Dân tộc thiểu số). Đây là cơ quan đầu tiên của Chính phủ phụ trách công tác dân tộc, tiền thân của Uỷ ban Dân tộc hiện nay. Tại Lạng Sơn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng các chương trình dự án của Chính phủ, công tác dân tộc đã có những bước phát triển vững mạnh, góp phần làm đổi thay quê hương Xứ Lạng. Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra vườn ươm giống cây ăn quả hỗ trợ cho đồng bào dân tộcCó thể khẳng định, công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, trong mỗi giai đoạn cách mạng lại có những chính sách mới phù hợp với thực tiễn và thể hiện đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc. Đối với tỉnh Lạng Sơn, một tỉnh miền núi, biên giới, dân cư chủ yếu là các dân tộc thiểu số, chính vì lẽ đó tỉnh luôn nỗ lực thực...

LSO-Cách đây 65 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Bộ Nội vụ (trong đó có Nha Dân tộc thiểu số). Đây là cơ quan đầu tiên của Chính phủ phụ trách công tác dân tộc, tiền thân của Uỷ ban Dân tộc hiện nay. Tại Lạng Sơn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng các chương trình dự án của Chính phủ, công tác dân tộc đã có những bước phát triển vững mạnh, góp phần làm đổi thay quê hương Xứ Lạng.
Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra vườn ươm giống cây ăn quả hỗ trợ cho đồng bào dân tộc
Có thể khẳng định, công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, trong mỗi giai đoạn cách mạng lại có những chính sách mới phù hợp với thực tiễn và thể hiện đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc. Đối với tỉnh Lạng Sơn, một tỉnh miền núi, biên giới, dân cư chủ yếu là các dân tộc thiểu số, chính vì lẽ đó tỉnh luôn nỗ lực thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trên thực tế cho thấy, nhiều chương trình, dự án đầu tư của Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực như: chương trình 135, chương trình 134, chính sách trợ giá trợ cước, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất… Chỉ tính riêng chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả kinh tế – xã hội quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 29,07% năm 2006 xuống còn 13,61% cuối năm 2010. Điển hình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đã đem đến sự đổi thay tích cực cho bộ mặt nông thôn, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn. Trong đó, dự án đã cải tạo và xây dựng mới 217 công trình đường giao thông; 18 công trình hồ, đập thuỷ lợi, 23,58 km mương; xây dựng mới 11 công trình nước sinh hoạt; 50 công trình điện với 86,38 km đường dây và 10 trạm biến áp được lắp đặt; xây dựng mới 28 công trình trường học với 58 phòng học diện tích 1.954 m2, san ủi 2.956 m2 mặt bằng trường học; xây dựng mới 14 Trạm y tế, 32 nhà sinh hoạt cộng đồng…
Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 5 năm qua đã có 64.938 lượt hộ nghèo được thụ hưởng dự án. Trong đó, hỗ trợ về hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư chủ yếu thực hiện lồng ghép với các hoạt động phổ biến hướng dẫn các tiến bộ KHKT sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp và dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã, thôn và cộng đồng. 5 năm qua, dự án đã hỗ trợ 14.391 tấn giống cây lương thực; 164.373 cây giống công nghiệp dài ngày và 0,205 tấn cây công nghiệp ngắn ngày; 740.597 cây giống ăn quả các loại, 420.580 cây giống lâm nghiệp, 118 con trâu, bò, 2.524 con lợn giống, 36 con dê, 768 gà con, 68,65 tấn thức ăn gia súc gia cầm các loại, 1.601.32 tấn phân bón. Cùng với đó dự án còn hỗ trợ hộ nghèo mua sắm 1.452 máy động cơ, 1.724 công cụ sản xuất thô sơ nhằm phục vụ cho tăng gia phát triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.
Song song với chương trình 135, chương trình 134 cũng hỗ trợ cho đồng bào dân tộc những vấn đề rất thiết thực như về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, nước sinh hoạt tập trung, góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của đồng bào dân tộc. Trong 5 năm qua, thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá, đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được trợ cước, trợ giá các mặt hàng như : dầu hỏa, giống cây lương thực, phân bón hóa học, muối i-ốt, xây dựng trạm phát thanh các xã, giấy vở học sinh… Cùng với đó, chính sách cho vay vốn đã giúp bà con dân tộc các xã đặc biệt khó khăn được vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi trồng trọt, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu.
Cung ứng giống cây trồng cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Cao Lộc
Có thể nhận thấy rằng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đối với công tác dân tộc đã đem lại những đổi thay tích cực trên quê hương Xứ Lạng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn.
Nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc, mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011, quy định cụ thể về công tác dân tộc. Theo đó, việc thực hiện chính sách dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; đảm bảo và thực hiện chính sách phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Với Nghị định số 05, tin tưởng và hy vọng rằng, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều bước đột phá, giúp thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo giữa các địa phương trong tỉnh, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục vươn lên trên hành trình xóa nghèo, làm giàu và xây dựng nông thôn mới.

Thanh Huyền