Thứ ba,  18/01/2022

Mô hình nuôi lợn rừng và lợn lai ở Sơn La

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cao thì nhu cầu về thực phẩm sạch, có chất lượng tốt ngày càng lớn. Vì vậy, nghề chăn nuôi lợn rừng và lợn bản địa cũng ngày càng phát triển.Nhận thấy tiềm năng của nghề chăn nuôi lợn rừng và lợn bản địa cùng với điều kiện thuận lợi của Sơn La, trong những năm qua, Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hải đã sưu tầm lợn rừng, lợn lai về nuôi và tiến hành nghiên cứu nhân giống, lai giống, nuôi thương phẩm.Kết quả bước đầu cho thấy, việc nhân giống lợn rừng, lợn lai... đã đem lại hiệu quả; lợn thương phẩm sinh trưởng, phát triển tương đối nhanh, phù hợp điều kiện tự nhiên của Sơn La. Tuy nhiên, do đang là quá trình thử nghiệm nên quy mô mà Doanh nghiệp Thuận Hải làm còn nhỏ. Để có cơ sở đánh giá, thúc đẩy phát triển nghề nuôi lợn rừng, lợn bản địa, tỉnh Sơn La đã phê duyệt cho Doanh nghiệp Thuận Hải chủ trì thực hiện dự án: 'Xây dựng mô hình nuôi lợn rừng và lợn lai thương phẩm tại Sơn...

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cao thì nhu cầu về thực phẩm sạch, có chất lượng tốt ngày càng lớn. Vì vậy, nghề chăn nuôi lợn rừng và lợn bản địa cũng ngày càng phát triển.

Nhận thấy tiềm năng của nghề chăn nuôi lợn rừng và lợn bản địa cùng với điều kiện thuận lợi của Sơn La, trong những năm qua, Doanh nghiệp tư nhân Thuận Hải đã sưu tầm lợn rừng, lợn lai về nuôi và tiến hành nghiên cứu nhân giống, lai giống, nuôi thương phẩm.

Kết quả bước đầu cho thấy, việc nhân giống lợn rừng, lợn lai… đã đem lại hiệu quả; lợn thương phẩm sinh trưởng, phát triển tương đối nhanh, phù hợp điều kiện tự nhiên của Sơn La. Tuy nhiên, do đang là quá trình thử nghiệm nên quy mô mà Doanh nghiệp Thuận Hải làm còn nhỏ. Để có cơ sở đánh giá, thúc đẩy phát triển nghề nuôi lợn rừng, lợn bản địa, tỉnh Sơn La đã phê duyệt cho Doanh nghiệp Thuận Hải chủ trì thực hiện dự án: &#39Xây dựng mô hình nuôi lợn rừng và lợn lai thương phẩm tại Sơn La&#39.

Dự án đã điều tra, khảo sát hiện trạng chăn nuôi lợn rừng, lợn bản địa tại Sơn La và một số tỉnh ở miền bắc Việt Nam, đồng thời tiến hành: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; sưu tầm một số giống lợn (lợn rừng, lợn bản địa) làm giống bố mẹ; theo dõi, nghiên cứu một số đặc điểm của giống lợn rừng và lợn bản địa; thử nghiệm sản xuất nhân giống; xây dựng mô hình nuôi thương phẩm đối với các con giống tạo ra trong điều kiện nuôi bán tự nhiên và nuôi nhốt; theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống lợn; xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi.

Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La được chọn là địa bàn để triển khai thực hiện dự án. Đây là một mô hình vườn rừng có diện tích một ha, địa hình tương đối bằng phẳng. Để tạo cơ sở vật chất cho dự án, một số công việc đã được tiến hành như: sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị; dự án xây dựng mô hình sản xuất thức ăn (trồng cỏ voi, khoai lang, mía, chuối rừng…). Để có giống bố mẹ bảo đảm, dự án đã lựa chọn lợn rừng và lợn bản địa khỏe mạnh, vóc dáng tốt, có nguồn gốc lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn. Qua quá trình nhân giống cho thấy: số lượng lợn rừng giống tạo ra là 410 con, đạt 164% so kế hoạch (250 con), lợn lai giữa lợn rừng và lợn bản địa là 403 con, đạt 201,5% so kế hoạch (200 con).

Kết quả theo dõi mô hình nuôi thương phẩm trong điều kiện nuôi bán tự nhiên và nuôi nhốt được đánh giá là khá tốt. Sau sáu tháng tuổi, lợn lai giữa lợn đực rừng Việt Nam với lợn cái bản địa đạt trọng lượng trung bình 18,6 kg/con, chiều dài đạt 66 cm. Sau một năm tuổi, sinh trưởng, phát triển của lợn đã có sự khác biệt rõ rệt: Lai giữa lợn đực rừng Việt Nam với lợn cái bản địa có trọng lượng đạt 27,4 kg, chiều dài 90 cm.

Qua hai năm thực hiện đem lại hiệu quả rõ rệt. Lãi ròng thực hiện dự án trong một năm là hơn 618 triệu đồng, thời gian thu hồi vốn là gần ba năm, tỷ lệ lãi ròng so tổng doanh thu là 38,2%. Dự án đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, là mô hình để người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập.

Theo Nhandan