Thứ sáu,  21/01/2022

Phụ nữ thôn Pác Cuồng xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"

LSO-Người phụ nữ có vai trò đặc biệt trong gia đình. Chị em vừa là người trực tiếp làm ra của cải, vừa là người “tay hòm chìa khóa”, lại vừa thực hiện thiên chức làm mẹ. Vì vậy, người phụ nữ luôn đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở Trạm y tế xã Quảng Lạc – TPLS Ảnh: N.NXác định việc xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực là một trong những nội dung quan trọng để vận động chị em tham gia phát triển chi hội một cách toàn diện. Trong những năm qua, chi hội phụ nữ thôn Pác Cuồng ( Xã Tân Lang – Văn Lãng) đã vận động chị em tham gia tích cực phong trào và được đánh giá là xây dựng mô hình gia đình 4 chuẩn mực tiêu biểu nhất trong xã nhà. Để phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, thông qua các buổi họp chi hội, sinh hoạt tổ, nhóm nhỏ...chi hội đã...

LSO-Người phụ nữ có vai trò đặc biệt trong gia đình. Chị em vừa là người trực tiếp làm ra của cải, vừa là người “tay hòm chìa khóa”, lại vừa thực hiện thiên chức làm mẹ. Vì vậy, người phụ nữ luôn đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở Trạm y tế xã Quảng Lạc – TPLS

Ảnh: N.N

Xác định việc xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực là một trong những nội dung quan trọng để vận động chị em tham gia phát triển chi hội một cách toàn diện. Trong những năm qua, chi hội phụ nữ thôn Pác Cuồng ( Xã Tân Lang – Văn Lãng) đã vận động chị em tham gia tích cực phong trào và được đánh giá là xây dựng mô hình gia đình 4 chuẩn mực tiêu biểu nhất trong xã nhà. Để phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, thông qua các buổi họp chi hội, sinh hoạt tổ, nhóm nhỏ…chi hội đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về mọi mặt, qua đó cụ thể hoá thành những nội dung, phong trào phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Trong 5 năm qua (từ năm 2006 – 2011), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hội cấp trên, Chi hội Phụ nữ thôn Pác Cuồng đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình như: Luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS; kỹ năng làm vợ, làm mẹ, làm dâu, ứng xử trong gia đình; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa… Kết quả đã tổ chức được 25 cuộc, thu hút trên 400 lượt hội viên tham gia. Đồng thời, chi hội đã tổ chức triển khai và đăng ký thực hiện nội dung xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”. Trong 5 năm qua có 20/25 hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt 4 chuẩn mực và, gia đình văn hóa.
Bên cạnh đó, chi hội còn tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện VSATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” và xây dựng “ Gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động tới 100% hội viên phụ nữ. Thông qua cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về hành vi trong thực hiện VSATTP, đảm bảo sức khỏe và phát triển thể chất cho mọi thành viên trong gia đình và cộng đồng. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nói trên, chi hội còn chú trọng động viên, giúp đỡ hội viên tham gia chương trình xoá đói, giảm nghèo xem đây là chương trình đòn bẩy nên tích cực xây dựng các mô hình tiết kiệm giúp nhau vốn, ngày công…Với cách làm này, trong 5 năm qua chi hội đã vận động chị em đóng góp được trên 50 triệu đồng, giúp cho 20/25 chị trong thôn được vay. Cùng với hoạt động các tổ nhóm tiết kiệm, nhờ biết khai thác có hiệu quả các nguồn vốn từ trung ương, tỉnh và vốn các dự án như: giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo,… giúp cho 25/25 lượt hội viên được vay với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Không chỉ giúp đỡ về vốn, chị em còn được hướng dẫn các phương pháp làm ăn, đầu tư để có hiệu quả cao, giúp chị em được tiếp cận, áp dụng KHKT vào chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng mô hình thâm canh để tăng năng suất, nâng cao thu nhập. Từ chỗ ổn định về kinh tế, chị em càng có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ về đời sống vật chất và tinh thần. Từ đó, chị em có điều kiện tham gia các hoạt động nhân đạo- từ thiện, mỗi năm chi hội phụ nữ tổ chức vận động hội viên quyên góp, hỗ trợ phụ nữ nghèo, khuyết tật, đơn thân được gần 1 triệu đồng; vận động ủng hộ các loại quỹ được gần 2 triệu đồng.
Có thể khẳng định rằng, thực hiện nội dung xây dựng gia đình 4 chuẩn mực có ý nghĩa thiết thực đối với người phụ nữ, chị em đã nêu cao vị trí, trách nhiệm trong việc nuôi dạy con, mọi thành viên trong gia đình yêu thương và tôn trọng nhau, cùng nhau chia sẻ mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm; các gia đình trong thôn đều thực hiện tốt quy ước của cộng đồng dân cư, có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh. Qua đó, giúp chị em nâng cao vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Trung Xuân