Chủ nhật,  23/01/2022

Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội

Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2011, là đợt hoạt động cao điểm của đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên 2011, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...Theo đó, chủ đề của Mùa hè tình nguyện năm nay là Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, với phương châm: Mỗi thanh niên, mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội.Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu Mùa hè thanh niên tình nguyện cần được tổ chức rộng khắp, bảo đảm tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện chuyên sâu theo từng lĩnh vực... Mùa hè tình nguyện năm nay được các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước triển khai trong ba tháng 6, 7 và...

Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2011, là đợt hoạt động cao điểm của đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện thắng lợi Năm Thanh niên 2011, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội…

Theo đó, chủ đề của Mùa hè tình nguyện năm nay là Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, với phương châm: Mỗi thanh niên, mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu Mùa hè thanh niên tình nguyện cần được tổ chức rộng khắp, bảo đảm tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện chuyên sâu theo từng lĩnh vực… Mùa hè tình nguyện năm nay được các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước triển khai trong ba tháng 6, 7 và 8.

Theo Nhandan