Thứ sáu,  28/01/2022

Tuổi trẻ Ðiện Biên kế tục truyền thống cha ông

Thế hệ trẻ Điện Biên hôm nay. Kỷ niệm 57 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên đã và đang ra sức thi đua, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; lực lượng vũ trang, nhân dân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Điện Biên lần thứ XI đã đề ra, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.Cùng với dòng chảy lịch sử của tổ chức Đoàn cả nước, tháng 4 - 1953, Ban Thanh vận Lai Châu (tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên) được thành lập trong bối cảnh cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cuối cùng, đế quốc Mỹ đang khởi động cuộc chiến tranh xâm lược miền nam Việt Nam. Nhiệm vụ...

Thế hệ trẻ Điện Biên hôm nay.
Kỷ niệm 57 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên đã và đang ra sức thi đua, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; lực lượng vũ trang, nhân dân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Điện Biên lần thứ XI đã đề ra, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cùng với dòng chảy lịch sử của tổ chức Đoàn cả nước, tháng 4 – 1953, Ban Thanh vận Lai Châu (tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên) được thành lập trong bối cảnh cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cuối cùng, đế quốc Mỹ đang khởi động cuộc chiến tranh xâm lược miền nam Việt Nam. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thanh vận lúc đó là tổ chức, giáo dục thanh niên hiểu về đường lối kháng chiến của Đảng, đồng thời vận động đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia đóng góp sức mình cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của dân tộc. Lực lượng cán bộ làm công tác Đoàn hầu hết do cấp ủy Đảng chỉ định trực tiếp, chưa qua đào tạo chính quy. Nhưng với quyết tâm hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lai Châu các nhiệm kỳ I, II, đã có những hoạt động thiết thực nhằm động viên thanh niên toàn tỉnh tích cực tham gia vào các phong trào hành động của thanh niên cả nước. Thông qua các phong trào Hũ gạo cứu đói, Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm, Năm xung phong, ba sẵn sàng, Hành quân theo bước chân những người anh hùng… ĐVTN các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp hàng vạn ngày công, hàng nghìn tấn lương thực cho cách mạng. Hàng vạn thanh niên đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ quê hương, đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Hơn 50 năm qua, lớp lớp ĐVTN tỉnh Điện Biên đã nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ, động viên nhau một lòng tin tưởng vào chế độ và con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuổi trẻ tỉnh Điện Biên hôm nay đã và đang góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết tiếp bản anh hùng ca trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong những năm gần đây, các cơ sở Đoàn đã tổ chức cho hàng trăm nghìn lượt ĐVTN được học tập lý luận chính trị Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ sở Đoàn đã tập trung đẩy mạnh hai phong trào lớn do T.Ư Đoàn phát động: Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội, Bốn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong thanh niên ở các lĩnh vực, địa bàn; ĐVTN phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình quản lý, phong cách làm việc, vay vốn xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm đạt hiệu quả thiết thực. Nửa nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn đã đảm nhận, thực hiện 231 công trình, phần việc thanh niên, làm lợi 1,096 tỷ đồng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào Bốn mới, tích cực tuyên truyền vận động ĐVTN chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây, con giống có giá trị cao vào nuôi trồng; thực hiện các chương trình dự án phát triển KT-XH của địa phương.

Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, là hình thức tập hợp giáo dục ĐVTN hiệu quả. Tỉnh Đoàn đã phối hợp Công ty Cao-su tỉnh Điện Biên tổ chức ĐVTN tuyên truyền và tham gia trồng cây cao-su tại bốn xã thuộc huyện Điện Biên, huyện Mường Chà; thành Đoàn Điện Biên Phủ, thị Đoàn Mường Lay, huyện Đoàn Tủa Chùa đã tích cực huy động hàng nghìn ĐVTN tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Hưởng ứng ngày môi trường thế giới huy động ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, tổ chức gần 3.000 buổi lao động vệ sinh ở những nơi công cộng và các di tích lịch sử, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, quét vôi gốc cây trên đường phố, vệ sinh thôn, bản. Tuyên truyền vận động nhân dân ăn ở, sinh hoạt hợp vệ sinh, khơi thông cống, rãnh thoát nước, quét, dọn cỏ và thu gom, phân loại các loại rác thải, chất thải được thải ra trong sinh hoạt và trong sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện cuộc vận động &#39Nghĩa tình biên giới, hải đảo&#39, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động như: tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên với chủ đề Biên giới trong trái tim tôi, thi viết bài, giao lưu, kết nghĩa… đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tổ chức phát động phong trào viết thư thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn quyên góp, vận động ĐVTN ủng hộ ĐVTN lên đường nhập ngũ; ủng hộ chiến sĩ biên giới, hải đảo hàng chục triệu đồng. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần động viên các cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ.

Theo Nhandan