Thứ sáu,  28/01/2022

Ninh Thuận hỗ trợ 30% thiệt hại phương tiện cho ngư dân

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 16/2011 về quy định mức hỗ trợ đối với phương tiện nghề cá của ngư dân trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra.Cụ thể: hỗ trợ 30% tổng giá trị vỏ tàu và máy đối với trường hợp bị mất tích hoặc hư hỏng cả vỏ và máy không thể khắc phục được; vỏ tàu bị hư hỏng phải thay mới (đóng mới hoặc mua vỏ khác thay thế); máy tàu bị hư hỏng phải trang bị máy khác.Giá trị vỏ tàu, máy tàu được xác định theo bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.Ninh Thuận hiện có 2.547 tàu đánh bắt hải sản với tổng công suất là 181.133 CV. Trong đó, 668 tàu có công suất từ 90CV đến 400CV. Theo quyết định này, có 28 tàu của ngư dân bị thiệt hại trong đợt mưa bão cuối năm 2010 sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí sửa...

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số 16/2011 về quy định mức hỗ trợ đối với phương tiện nghề cá của ngư dân trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể: hỗ trợ 30% tổng giá trị vỏ tàu và máy đối với trường hợp bị mất tích hoặc hư hỏng cả vỏ và máy không thể khắc phục được; vỏ tàu bị hư hỏng phải thay mới (đóng mới hoặc mua vỏ khác thay thế); máy tàu bị hư hỏng phải trang bị máy khác.

Giá trị vỏ tàu, máy tàu được xác định theo bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Ninh Thuận hiện có 2.547 tàu đánh bắt hải sản với tổng công suất là 181.133 CV. Trong đó, 668 tàu có công suất từ 90CV đến 400CV. Theo quyết định này, có 28 tàu của ngư dân bị thiệt hại trong đợt mưa bão cuối năm 2010 sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

Theo Nhandan