Chủ nhật,  28/11/2021

Diễn đàn Thanh niên Dầu khí với công tác nghiên cứu khoa học

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vừa tổ chức diễn đàn trực tuyến "Thanh niên với công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến thực hiện các giải pháp tăng tốc phát triển tập đoàn" tại ba điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Vũng Tàu.Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của hơn 200 cán bộ, đoàn viên, đại diện các đơn vị thành viên của tập đoàn. Tại diễn đàn, nhiều giải pháp cơ bản đã được đoàn viên, thanh niên đề xuất, nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học như: xây dựng chính sách về khoa học công nghệ, quy chế ưu đãi đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, quỹ nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cụ thể trong thực tiễn sản xuất kinh...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vừa tổ chức diễn đàn trực tuyến “Thanh niên với công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến thực hiện các giải pháp tăng tốc phát triển tập đoàn” tại ba điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Vũng Tàu.

Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của hơn 200 cán bộ, đoàn viên, đại diện các đơn vị thành viên của tập đoàn. Tại diễn đàn, nhiều giải pháp cơ bản đã được đoàn viên, thanh niên đề xuất, nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học như: xây dựng chính sách về khoa học công nghệ, quy chế ưu đãi đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, quỹ nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cụ thể trong thực tiễn sản xuất kinh doanh…

Theo Nhandan