Thứ ba,  28/09/2021

Miễn viện phí điều trị cúm A/H5N1 và H1N1

Bộ Y tế vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế các địa phương và y tế các bộ, ngành về việc hướng dẫn chế độ miễn viện phí và các chi phí liên quan đối với người nhiễm cúm A/H5N1 và H1N1.Theo đó, những người mắc và nghi ngờ mắc cúm A/H5N1, cúm A/H1N1 bắt buộc phải kiểm tra theo chuyên môn y tế để giám sát, cách ly được miễn viện phí và các chi phí liên quan.Trước đó, việc miễn viện phí cho các đối tượng này chỉ được thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung...

Bộ Y tế vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế các địa phương và y tế các bộ, ngành về việc hướng dẫn chế độ miễn viện phí và các chi phí liên quan đối với người nhiễm cúm A/H5N1 và H1N1.

Theo đó, những người mắc và nghi ngờ mắc cúm A/H5N1, cúm A/H1N1 bắt buộc phải kiểm tra theo chuyên môn y tế để giám sát, cách ly được miễn viện phí và các chi phí liên quan.

Trước đó, việc miễn viện phí cho các đối tượng này chỉ được thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Theo Nhandan