Thứ tư,  22/09/2021

Cơ hội vay vốn kinh doanh cho phụ nữ là nạn nhân của HIV/AIDS

Phụ nữ sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ được vay vốn nhỏ dễ dàng hơn để tiến hành kinh doanh, tạo thu nhập. Đây là triển vọng từ Dự án “HIV tại Nơi làm việc” do Tổ chức Tài chính vi mô TNHH một thành viên tình thương (TYM) thuộc Hội LHPN Việt Nam phối hợp Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI), một đối tác của Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện.Dự án được TYM và FHI ký biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay tại Hà Nội, cho phép cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc triển khai các chương trình đào tạo và giới thiệu khách hàng đến với các dịch vụ.Dự kiến, sau sáu tháng sẽ có khoảng 100 phụ nữ được tiếp cận vốn vay, mỗi khoản trung bình 350 USD nhằm giúp họ khởi sự kinh doanh trong các lĩnh vực như: buôn bán nhỏ, bán hàng ăn, may mặc, làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Việc hoàn trả khoản vay sẽ theo khuôn khổ hợp tác hai bên. Tiếp cận tín...

Phụ nữ sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ được vay vốn nhỏ dễ dàng hơn để tiến hành kinh doanh, tạo thu nhập. Đây là triển vọng từ Dự án “HIV tại Nơi làm việc” do Tổ chức Tài chính vi mô TNHH một thành viên tình thương (TYM) thuộc Hội LHPN Việt Nam phối hợp Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI), một đối tác của Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện.

Dự án được TYM và FHI ký biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay tại Hà Nội, cho phép cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc triển khai các chương trình đào tạo và giới thiệu khách hàng đến với các dịch vụ.

Dự kiến, sau sáu tháng sẽ có khoảng 100 phụ nữ được tiếp cận vốn vay, mỗi khoản trung bình 350 USD nhằm giúp họ khởi sự kinh doanh trong các lĩnh vực như: buôn bán nhỏ, bán hàng ăn, may mặc, làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Việc hoàn trả khoản vay sẽ theo khuôn khổ hợp tác hai bên. Tiếp cận tín dụng vi mô và các khoản tiết kiệm hiện đang là nhu cầu cấp thiết của những người sống chung với HIV và những người chăm sóc họ có mong muốn tự kinh doanh, độc lập về kinh tế, và tái hòa nhập với cộng đồng một cách suôn sẻ.

Bên cạnh đó, các cán bộ của TYM và các cơ quan cung ứng dịch vụ về HIV cũng sẽ được đào tạo kỹ năng và kiến thức triển khai dự án có hiệu quả. Năm đầu tiên, TYM và USAID sẽ đồng tài trợ quỹ vốn cho vay thông qua tổ chức FHI. Sau đó, TYM sẽ sử dụng vốn tự có để tiếp tục các hoạt động cho vay cho nhóm đối tượng dự án trong các năm tiếp theo. Cách thức này sẽ giúp những người thụ hưởng được tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách bền vững, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận của họ đối với một nguồn cho vay quy mô nhỏ đáng tin cậy.

Trước mắt, dự án sẽ được thí điểm tại ba tỉnh đang nhận hỗ trợ từ TYM và USAID là: Nghệ An, Hà Nội và Thái Nguyên.

Theo Nhandan