Thứ hai,  20/09/2021

Việt Nam làm Chủ tịch Nhóm kỹ thuật về phòng, chống tác hại thuốc lá ASEAN

Ngày 11- 5, tại Hà Nội đã diễn ra "Hội thảo lần thứ hai của các nước ASEAN về phòng, chống tác hại của thuốc lá" với sự tham dự của chín nước thành viên và một số tổ chức quốc tế.Các đại biểu tập trung thảo luận kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá ở mỗi nước cũng như việc xây dựng chương trình hành động phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng chiến lược hành động chung phòng, chống tác hại thuốc lá hướng tới một ASEAN không thuốc lá; thiết lập cơ chế chủ tịch luân phiên. Từ năm 2011, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị chủ tịch. Các nước ASEAN cam kết phấn đấu trở thành quốc gia không khói thuốc lá; năm năm tới thực hiện trong công sở không có khói thuốc lá; các nước thành viên ASEAN cảnh báo hình ảnh nguy hại trên bao thuốc lá; cảnh báo xuyên biên giới về quảng cáo thuốc lá. Tại đây, đại diện Thái-lan đã chính thức bàn giao cương vị Chủ tịch Nhóm kỹ thuật ASEAN về phòng, chống tác hại thuốc lá cho Việt...

Ngày 11- 5, tại Hà Nội đã diễn ra “Hội thảo lần thứ hai của các nước ASEAN về phòng, chống tác hại của thuốc lá” với sự tham dự của chín nước thành viên và một số tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tập trung thảo luận kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá ở mỗi nước cũng như việc xây dựng chương trình hành động phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng chiến lược hành động chung phòng, chống tác hại thuốc lá hướng tới một ASEAN không thuốc lá; thiết lập cơ chế chủ tịch luân phiên. Từ năm 2011, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị chủ tịch. Các nước ASEAN cam kết phấn đấu trở thành quốc gia không khói thuốc lá; năm năm tới thực hiện trong công sở không có khói thuốc lá; các nước thành viên ASEAN cảnh báo hình ảnh nguy hại trên bao thuốc lá; cảnh báo xuyên biên giới về quảng cáo thuốc lá. Tại đây, đại diện Thái-lan đã chính thức bàn giao cương vị Chủ tịch Nhóm kỹ thuật ASEAN về phòng, chống tác hại thuốc lá cho Việt Nam.

Theo Nhandan