Thứ tư,  22/09/2021

Trao kỷ niệm chương "Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam" tặng Ðiều phối viên thường trú của LHQ

Sáng 11-5, Hội LHPN Việt Nam tổ chức trao kỷ niệm chương "Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam" tặng ông G.Hen-đra, Điều phối viên thường trú của LHQ, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ năm năm hoạt động tại Việt Nam.Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao những đóng góp của ông G.Hen-đra cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam thời gian qua.Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông G.Hen-đra đảm nhận cương vị Phó Tổng Giám đốc của cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Ông G.Hen-đra cam kết tiếp tục giúp đỡ Việt Nam giải quyết các vấn đề kỹ thuật được coi là khó tiếp cận như: tỷ lệ giới tính khi sinh; nâng cao nhận thức của phụ nữ Việt Nam, giúp những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; cam kết xây dựng các gói dịch vụ hỗ trợ về kinh tế cũng như tâm...

Sáng 11-5, Hội LHPN Việt Nam tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam” tặng ông G.Hen-đra, Điều phối viên thường trú của LHQ, Trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ năm năm hoạt động tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao những đóng góp của ông G.Hen-đra cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam thời gian qua.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông G.Hen-đra đảm nhận cương vị Phó Tổng Giám đốc của cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Ông G.Hen-đra cam kết tiếp tục giúp đỡ Việt Nam giải quyết các vấn đề kỹ thuật được coi là khó tiếp cận như: tỷ lệ giới tính khi sinh; nâng cao nhận thức của phụ nữ Việt Nam, giúp những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình và trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; cam kết xây dựng các gói dịch vụ hỗ trợ về kinh tế cũng như tâm lý cho nạn nhân bạo lực gia đình…

Theo Nhandan