Thứ ba,  28/09/2021

Hải Phòng đưa cầu tàu 20 nghìn tấn vào hoạt động

Ngày 10-5, tại Hải Phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng đã đưa cầu tàu 20 nghìn tấn số 6 tại cảng Đình Vũ vào hoạt động. Đây là cảng biển đầu tiên tại Hải Phòng có đủ điều kiện kỹ thuật cho phép tàu có tải trọng hai vạn tấn vào làm hàng, đáp ứng tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng lên bốn triệu tấn/năm.Đây là hạng mục cuối cùng của giai đoạn hai dự án mở rộng cảng Đình Vũ với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn bổ sung và tự huy động của cảng Hải...

Ngày 10-5, tại Hải Phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng đã đưa cầu tàu 20 nghìn tấn số 6 tại cảng Đình Vũ vào hoạt động. Đây là cảng biển đầu tiên tại Hải Phòng có đủ điều kiện kỹ thuật cho phép tàu có tải trọng hai vạn tấn vào làm hàng, đáp ứng tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng lên bốn triệu tấn/năm.

Đây là hạng mục cuối cùng của giai đoạn hai dự án mở rộng cảng Đình Vũ với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn bổ sung và tự huy động của cảng Hải Phòng.

Theo Nhandan