Thứ bảy,  18/09/2021

Ngư dân Hải Phòng bám biển, vươn khơi

Lightbox linkNgư dân Ngọc Hải (Đồ Sơn) chuẩn bị ngư cụ ra khơi. Trong vụ cá bắc vừa qua, bà con ngư dân Hải Phòng đã ra khơi đánh bắt đạt sản lượng 22 nghìn tấn thủy sản, tăng gần 24% so kế hoạch. Trong bối cảnh giá cả leo thang từng ngày, nhất là giá xăng dầu, ngư dân Hải Phòng vẫn duy trì bám biển đánh bắt thủy sản.Liên kết đội tàu vươn ra khơiTheo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Hải Phòng, vụ cá bắc vừa qua, sản lượng khai thác thủy sản của bà con ngư dân Hải Phòng đạt hơn 22 nghìn tấn, tăng gần 24% so kế hoạch và tăng cao hơn vụ cá bắc năm trước. Ngư dân ở hầu khắp các địa bàn trong thành phố đều 'trúng' mùa với sản lượng khá. Trong đó, sản lượng khai thác hải sản từ các tàu vươn khơi gần 18 nghìn tấn. Đây là con số đáng mừng khi ngư dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Có được kết quả này, ngư dân Hải Phòng đã và đang nỗ lực vượt khó, từng bước tổ chức...