Thứ hai,  20/09/2021

Phối hợp vận động bầu chọn vịnh Hạ Long và đảo Jeju là kỳ quan thiên nhiên thế giới

Ngày 12-5, tại Hà Nội Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Phòng Du lịch và Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức ra mắt website quảng bá bầu chọn trực tuyến cho đảo Jeju và vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới theo địa chỉ http://www.jeju-halong.com.Website này do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) phối hợp xây dựng cung cấp đầy đủ thông tin về đảo Jeju (Hàn Quốc) và vịnh Hạ Long (Việt Nam). Người dân hai nước có thể bầu chọn bằng ba ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng...

Ngày 12-5, tại Hà Nội Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Phòng Du lịch và Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức ra mắt website quảng bá bầu chọn trực tuyến cho đảo Jeju và vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới theo địa chỉ http://www.jeju-halong.com.

Website này do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) phối hợp xây dựng cung cấp đầy đủ thông tin về đảo Jeju (Hàn Quốc) và vịnh Hạ Long (Việt Nam). Người dân hai nước có thể bầu chọn bằng ba ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Anh.

Theo Nhandan