Thứ bảy,  18/09/2021

Lâm Ðồng hỗ trợ 19 hộ dân di dời khỏi nơi nguy hiểm

UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, hiện nay, các vết nứt tại khu 1, thị trấn Di Linh ngày càng nhiều, lan rộng và sâu. Đặc biệt, trên đường Nguyễn Văn Trỗi đã xuất hiện chín vết nứt.24 hộ dân bị ảnh hưởng do nứt đất, trong đó có bốn nhà dân mới bị nứt. Huyện đã thống nhất phương án hỗ trợ 19 hộ di dời khẩn cấp khỏi nơi nguy hiểm, trong đó 10 hộ được hỗ trợ mức năm triệu đồng/hộ, chín hộ còn lại được hỗ trợ ba triệu đồng/hộ. Ngoài ra, nếu những hộ này có nhu cầu tái định cư sẽ được huyện xem xét, bố trí tại khu tái định cư...

UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, hiện nay, các vết nứt tại khu 1, thị trấn Di Linh ngày càng nhiều, lan rộng và sâu. Đặc biệt, trên đường Nguyễn Văn Trỗi đã xuất hiện chín vết nứt.
24 hộ dân bị ảnh hưởng do nứt đất, trong đó có bốn nhà dân mới bị nứt. Huyện đã thống nhất phương án hỗ trợ 19 hộ di dời khẩn cấp khỏi nơi nguy hiểm, trong đó 10 hộ được hỗ trợ mức năm triệu đồng/hộ, chín hộ còn lại được hỗ trợ ba triệu đồng/hộ. Ngoài ra, nếu những hộ này có nhu cầu tái định cư sẽ được huyện xem xét, bố trí tại khu tái định cư 2-9.

Theo Nhandan