Thứ bảy,  25/09/2021

Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai hành động Tháng Công nhân

Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 17 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức về Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; triển khai Tháng công nhân (5-2011), thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về kiềm chế lạm phát, chống suy thoái kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.Trước mắt, vận động người lao động, công nhân, viên chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIII) và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Đồng thời, mở đợt thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác - xây dựng người cán bộ - công chức, viên chức 'Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu', ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...

Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 17 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức về Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; triển khai Tháng công nhân (5-2011), thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về kiềm chế lạm phát, chống suy thoái kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Trước mắt, vận động người lao động, công nhân, viên chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIII) và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Đồng thời, mở đợt thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác – xây dựng người cán bộ – công chức, viên chức &#39Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu&#39, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan