Thứ ba,  28/09/2021

Nâng cao năng lực cảnh báo lũ lụt khu vực miền trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đại sứ quán I-ta-li-a cùng Công ty CAE (Nhà thầu triển khai dự án) vừa tổng kết giai đoạn I Dự án tăng cường hệ thống cảnh báo và dự báo lũ lụt triển khai tại vùng Trung Trung Bộ.Dự án đã triển khai một mạng lưới quan trắc tự động bao gồm 17 trạm khí tượng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, và thành phố Đà Nẵng. Số liệu các trạm quan trắc được tự động truyền về các trung tâm bằng phương thức Radio UHF và mạng điện thoại di động GSM/GPRS. Dự án được đánh giá cao về chất lượng nhờ những ứng dụng hiệu quả vào việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo lũ lụt tại các tỉnh được triển...

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đại sứ quán I-ta-li-a cùng Công ty CAE (Nhà thầu triển khai dự án) vừa tổng kết giai đoạn I Dự án tăng cường hệ thống cảnh báo và dự báo lũ lụt triển khai tại vùng Trung Trung Bộ.

Dự án đã triển khai một mạng lưới quan trắc tự động bao gồm 17 trạm khí tượng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, và thành phố Đà Nẵng. Số liệu các trạm quan trắc được tự động truyền về các trung tâm bằng phương thức Radio UHF và mạng điện thoại di động GSM/GPRS. Dự án được đánh giá cao về chất lượng nhờ những ứng dụng hiệu quả vào việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo lũ lụt tại các tỉnh được triển khai.

Theo Nhandan