Thứ hai,  20/09/2021

Thành lập Trung tâm Phát thanh và Truyền hình QÐND Việt Nam

Sáng 19-5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự lễ, có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; đại diện lãnh đạo, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập hai phòng Phát thanh QĐND và Truyền hình QĐND thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Sau khi thành lập, Trung tâm là cơ quan báo hình, báo nói trực thuộc Tổng cục Chính trị, với chức năng là cầu nối thông tin giữa lãnh đạo, chỉ huy của Quân đội và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Trung tâm có nhiệm vụ tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng của đất nước và của các đơn vị, địa phương trên cả nước; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; về...

Sáng 19-5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự lễ, có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; đại diện lãnh đạo, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập hai phòng Phát thanh QĐND và Truyền hình QĐND thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Sau khi thành lập, Trung tâm là cơ quan báo hình, báo nói trực thuộc Tổng cục Chính trị, với chức năng là cầu nối thông tin giữa lãnh đạo, chỉ huy của Quân đội và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Trung tâm có nhiệm vụ tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng của đất nước và của các đơn vị, địa phương trên cả nước; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trung tâm cũng sẽ tuyên truyền hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng; quảng bá hình ảnh đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Theo Nhandan