Thứ ba,  28/09/2021

Công tác cải cách TTHC chưa bảo đảm tiến độ

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban các bộ, ngành về việc thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC và nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành T.Ư.Theo đánh giá của Cục Kiểm soát TTHC, thời gian qua, việc thực hiện 25 Nghị quyết của Chính phủ rất chậm, không bảo đảm tiến độ. Theo kế hoạch, đến hết ngày 30-6-2011, các bộ, ngành phải thực thi đơn giản hóa 4.795 TTHC. Tuy nhiên, đến nay mới thực thi 1.614 thủ tục, đạt 34% kế hoạch. Nhiều bộ, ngành có tỷ lệ thực thi đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 5%; Bộ Nội vụ đạt 7%; Bộ Xây dựng đạt 8%. Có bốn bộ chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc thành lập Phòng Kiểm soát TTHC.Cục Kiểm soát TTHC đề nghị các bộ, ngành tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 25 Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trước ngày...

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban các bộ, ngành về việc thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC và nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành T.Ư.

Theo đánh giá của Cục Kiểm soát TTHC, thời gian qua, việc thực hiện 25 Nghị quyết của Chính phủ rất chậm, không bảo đảm tiến độ. Theo kế hoạch, đến hết ngày 30-6-2011, các bộ, ngành phải thực thi đơn giản hóa 4.795 TTHC. Tuy nhiên, đến nay mới thực thi 1.614 thủ tục, đạt 34% kế hoạch. Nhiều bộ, ngành có tỷ lệ thực thi đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 5%; Bộ Nội vụ đạt 7%; Bộ Xây dựng đạt 8%. Có bốn bộ chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc thành lập Phòng Kiểm soát TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC đề nghị các bộ, ngành tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 25 Nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-6-2011.

Theo Nhandan