Thứ hai,  20/09/2021

Xem xét hình thành các quỹ đầu tư nhà ở

Ngày 20-5, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các nội dung dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở, đặc biệt là các cơ chế mới trong vấn đề nhà ở nhằm mục tiêu tạo thuận lợi tối đa trong việc huy động các nguồn lực khác nhau, đáp ứng đa dạng về hình thức, quy mô, phương thức thanh toán và giá cả phù hợp khả năng chi trả của các tầng lớp dân cư. Chiến lược cũng cần tập trung cụ thể hóa những quy định về chống đầu cơ, hạn chế phân hóa giàu, nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. Làm rõ chính sách của Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường.Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tới các cơ chế, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phát triển nhà...

Ngày 20-5, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các nội dung dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở, đặc biệt là các cơ chế mới trong vấn đề nhà ở nhằm mục tiêu tạo thuận lợi tối đa trong việc huy động các nguồn lực khác nhau, đáp ứng đa dạng về hình thức, quy mô, phương thức thanh toán và giá cả phù hợp khả năng chi trả của các tầng lớp dân cư. Chiến lược cũng cần tập trung cụ thể hóa những quy định về chống đầu cơ, hạn chế phân hóa giàu, nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. Làm rõ chính sách của Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường.
Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tới các cơ chế, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phát triển nhà ở, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng xã hội, người gặp khó khăn về nhà ở. Đây sẽ là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược nhà ở, tạo một chính sách lớn về an sinh xã hội. Đồng thời, Chiến lược cũng có những quy định tránh sự ỷ lại, trông chờ toàn bộ vào nguồn lực Nhà nước.
Để góp phần tăng nhanh nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở dành cho người thu nhập thấp, Chính phủ đang xem xét Chiến lược phát triển nhà ở, trong đó đề cập tới việc hình thành một loạt các quỹ đầu tư nhà ở. Đây sẽ là bước đột phá trong vấn đề nâng cao hiệu lực quản lý, chủ trương phát triển cân bằng, ổn định thị trường nhà ở. Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở do Bộ Xây dựng lập đề cập cụ thể tới cơ chế hình thành và nội dung hoạt động của ba loại quỹ chính: Quỹ phát triển nhà, Quỹ tiết kiệm nhà ở và Quỹ đầu tư bất động sản.

Theo Nhandan