Thứ hai,  20/09/2021

Chuyển Khu liên hợp thép Cà Ná thành KCN Cà Ná

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 787/TTg-KTN điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tại tỉnh Ninh Thuận.Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận, ý kiến của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Thủ tướng đồng ý chuyển đổi dự án Khu liên hợp sản xuất thép Cà Ná thành KCN Cà Ná, quy mô diện tích 1.000 ha và bổ sung KCN này vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu liên hợp thép Cà Ná do Công ty liên doanh TNHH Vinashin - Lion làm chủ đầu tư, do chủ đầu tư không hoàn tất các cam kết về triển khai dự án như đã nêu trong Giấy chứng nhận đầu...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 787/TTg-KTN điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tại tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận, ý kiến của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Thủ tướng đồng ý chuyển đổi dự án Khu liên hợp sản xuất thép Cà Ná thành KCN Cà Ná, quy mô diện tích 1.000 ha và bổ sung KCN này vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu liên hợp thép Cà Ná do Công ty liên doanh TNHH Vinashin – Lion làm chủ đầu tư, do chủ đầu tư không hoàn tất các cam kết về triển khai dự án như đã nêu trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Nhandan