Thứ ba,  21/09/2021

Phụ nữ thị trấn Chi Lăng: Nhiều hoạt động giúp hội viên xóa nghèo

LSO-Với lực lượng nữ chiếm trên 50% trong tổng số lao động, những năm qua Hội LHPN thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từng bước cụ thể hóa nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tạo thêm niềm tin, động lực cho hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.Chăm sóc theo mô hình ứng dụng công nghệ sinh học tạo ra những sản phẩm sạch ở Chi LăngHội Phụ nữ thị trấn Chi Lăng hiện có 11 chi hội, với 643 hội viên; trong đó 100% chi hội đều xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt. Vì vậy đã phát huy vai trò của phụ nữ trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân...

LSO-Với lực lượng nữ chiếm trên 50% trong tổng số lao động, những năm qua Hội LHPN thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từng bước cụ thể hóa nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tạo thêm niềm tin, động lực cho hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Chăm sóc theo mô hình ứng dụng công nghệ sinh học tạo ra những sản phẩm sạch ở Chi Lăng
Hội Phụ nữ thị trấn Chi Lăng hiện có 11 chi hội, với 643 hội viên; trong đó 100% chi hội đều xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt. Vì vậy đã phát huy vai trò của phụ nữ trong các phong trào phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các nội dung hoạt động của phụ nữ ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, nhờ đó mà nhận thức của chị em được nâng lên, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, đổi mới cơ cấu mùa vụ, áp dụng KHKT vào sản xuất. Trong nhiệm kỳ 2006-2011, các phong trào thi đua của hội được Ban chấp hành Hội LHPN thị trấn Chi Lăng cụ thể hóa gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó “Phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ” cùng với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ đã được đông đảo chị em hưởng ứng. Trong 5 năm qua, Hội đã giúp được 102 lượt hội viên nghèo bằng nhiều hình thức, trong đó hỗ trợ tiền mặt trên 64 triệu đồng, 132 kg thóc và trên 500 ngày công. Toàn hội đã giúp được 10 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ được thực hiện thông qua chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để vay vốn hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, đã giúp 562 lượt hội viên có vốn sản xuất; qua đó Hội đã xây dựng được quỹ tín dụng tiết kiệm tại 4 tổ với số tiền trên 19 triệu đồng… Bên cạnh đó, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông lồng ghép, tuyên truyền phổ biến kiến thức mọi mặt cho chị em; tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức chuyển giao KHKT về trồng ngô lai xuống ruộng một vụ, chăm sóc cây na theo mô hình ứng dụng công nghệ sinh học…Từ những kiến thức được học tập cùng với kinh nghiệm sản xuất, chị em đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có gia trị kinh tế cao. Nhiều hộ hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi có quy mô lớn, kết hợp trồng cây ăn quả và phát triển kinh tế đồi rừng… Tiêu biểu là những mô hình cây ăn quả ở các thôn: Lân Bông, Cây Hồng, Pha Lác, Phố Sặt, Minh Hòa, Trung Mai, Làng Vặc…; ngoài ra 11/11 chi hội đều tổ chức được các mô hình chăn nuôi lợn nái mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ vậy mà hàng năm toàn Hội có hơn 400 hộ hội viên đạt mức thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng và nhiều hộ có thu nhập từ trên 100 triệu đồng trở lên như hộ chị Từ Thị Ngọc, Chi hội Lân Bông; Phí Thị Mạch, Chi hội Minh Hòa; Nguyễn Thị Bắc, Chi hội Chiến Thắng; Nguyễn Thị Bích, Chi hội Phố Sặt… Có thể nói, những mô hình kinh tế đa dạng phong phú trên địa bàn thị trấn Chi Lăng đã góp phần làm cho diện mạo nơi đây ngày thêm khởi sắc.

Đi đôi với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị em phụ nữ đã tham gia tích cực vào các chương trình như dân số kế hoạch hóa gia đình, các hoạt động nhân đạo từ thiện, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới. Công tác tuyên truyền thực hiện xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được triển khai gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội và Bộ Công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; vận động phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng …Những nội dung thiết thực đó đã góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thị trấn Chi Lăng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Thúy Đội