Thứ ba,  21/09/2021

TP Hồ Chí Minh: Bốn dự án giao thông được chỉ định nhà đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công văn số 801/TTg-KTN đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đối với bốn dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gồm: xây dựng bãi đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng tại sân bóng đá Tao Đàn; tuyến đường trên cao số 4; đường kết nối từ ngã ba An Lạc đến nút giao đường Nguyễn Văn Linh và xây dựng đường liên tỉnh 25B.Bốn dự án này thực hiện theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao; xây dựng - chuyển giao - kinh doanh; xây dựng - chuyển giao. Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án nêu trên được thực hiện theo đúng các quy định hiện...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công văn số 801/TTg-KTN đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đối với bốn dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gồm: xây dựng bãi đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng tại sân bóng đá Tao Đàn; tuyến đường trên cao số 4; đường kết nối từ ngã ba An Lạc đến nút giao đường Nguyễn Văn Linh và xây dựng đường liên tỉnh 25B.

Bốn dự án này thực hiện theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao; xây dựng – chuyển giao – kinh doanh; xây dựng – chuyển giao. Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án nêu trên được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Theo Nhandan