Thứ ba,  21/09/2021

Cung ứng điện tháng 6 tiếp tục thuận lợi

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) vừa cho biết, trong tháng 6 tới, lượng nước về các hồ thủy điện tại miền bắc diễn biến khả quan hơn dự kiến.Các nguồn điện mới dự kiến vận hành đúng tiến độ như Nhà máy thủy điện (NMTĐ) An Khê Kanak (173 MW); tổ máy 1 (21 MW) NMTĐ Sê San 4A, tổ máy 2 (90 MW) NMTĐ Đồng Nai 3; Các nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền bắc như Cẩm Phả, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn Động sau khi được khắc phục các khiếm khuyết đã vận hành ổn định hơn; việc nhập khẩu điện dự kiến duy trì ở mức cao. Trên cơ sở báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tính toán của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương chỉ đạo EVN không thực hiện điều hòa, tiết giảm điện trên phạm vi cả nước trong tháng 6-2011, đồng thời giao EVN tính toán kế hoạch vận hành hệ thống điện sáu tháng cuối năm 2011....

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) vừa cho biết, trong tháng 6 tới, lượng nước về các hồ thủy điện tại miền bắc diễn biến khả quan hơn dự kiến.

Các nguồn điện mới dự kiến vận hành đúng tiến độ như Nhà máy thủy điện (NMTĐ) An Khê Kanak (173 MW); tổ máy 1 (21 MW) NMTĐ Sê San 4A, tổ máy 2 (90 MW) NMTĐ Đồng Nai 3; Các nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền bắc như Cẩm Phả, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn Động sau khi được khắc phục các khiếm khuyết đã vận hành ổn định hơn; việc nhập khẩu điện dự kiến duy trì ở mức cao. Trên cơ sở báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tính toán của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương chỉ đạo EVN không thực hiện điều hòa, tiết giảm điện trên phạm vi cả nước trong tháng 6-2011, đồng thời giao EVN tính toán kế hoạch vận hành hệ thống điện sáu tháng cuối năm 2011.

Theo Nhandan