Thứ hai,  27/09/2021

Sản xuất thành công kít chẩn đoán HIV

Các nhà khoa học Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa nghiên cứu, sản xuất thành công bộ kít chẩn đoán HIV.Đây là một công cụ góp phần chẩn đoán, sàng lọc chính xác các trường hợp dương tính HIV ở nước ta, giúp người bệnh có hướng dự phòng và điều trị thích hợp. Đây là kết quả của đề tài cấp Nhà nước 'Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán HIV có độ nhạy và đặc hiệu cao' mang mã số KC.04.20/06-10. Sau hai năm nghiên cứu (2009-2010), các nhà khoa học đã xây dựng được quy trình công nghệ tạo chủng vi sinh vật tái tổ hợp mang các gen từ các phân típ HIV lưu hành trong nước để sản xuất ổn định các kháng nguyên GP120, GP41, P24, chủ động cung cấp lâu dài nguồn nguyên liệu cho chế tạo kít chẩn đoán HIV. Tạo ra được các kháng nguyên GP120, GP41, P24 có độ tinh sạch, độ đặc hiệu bảo đảm cho chế tạo kít chẩn đoán; xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất bộ kít chẩn đoán HIV có độ nhạy, độ đặc...

Các nhà khoa học Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa nghiên cứu, sản xuất thành công bộ kít chẩn đoán HIV.

Đây là một công cụ góp phần chẩn đoán, sàng lọc chính xác các trường hợp dương tính HIV ở nước ta, giúp người bệnh có hướng dự phòng và điều trị thích hợp. Đây là kết quả của đề tài cấp Nhà nước &#39Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán HIV có độ nhạy và đặc hiệu cao&#39 mang mã số KC.04.20/06-10. Sau hai năm nghiên cứu (2009-2010), các nhà khoa học đã xây dựng được quy trình công nghệ tạo chủng vi sinh vật tái tổ hợp mang các gen từ các phân típ HIV lưu hành trong nước để sản xuất ổn định các kháng nguyên GP120, GP41, P24, chủ động cung cấp lâu dài nguồn nguyên liệu cho chế tạo kít chẩn đoán HIV. Tạo ra được các kháng nguyên GP120, GP41, P24 có độ tinh sạch, độ đặc hiệu bảo đảm cho chế tạo kít chẩn đoán; xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất bộ kít chẩn đoán HIV có độ nhạy, độ đặc hiệu cao đối với phân típ HIV lưu hành ở Việt Nam để sử dụng cho chẩn đoán. Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa vào sản xuất thử nghiệm, tạo ra sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn.

Theo Nhandan