Thứ hai,  20/09/2021

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá

Chương trình Phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá quốc gia cho biết: Tuần quốc gia không thuốc lá sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 31-5.Tuần quốc gia tập trung thông tin về tác hại của thuốc lá, yêu cầu thực hiện hoàn toàn không có khói thuốc lá ở các nơi công cộng; kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho việc thành lập quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các mặt chính của bao thuốc... Chương trình PCTH thuốc lá quốc gia đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, nhân viên cơ quan; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, vận động nhân dân tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội không thuốc lá... Năm 2011, chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá được Tổ chức y tế thế giới chọn là 'Thực...

Chương trình Phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá quốc gia cho biết: Tuần quốc gia không thuốc lá sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 31-5.

Tuần quốc gia tập trung thông tin về tác hại của thuốc lá, yêu cầu thực hiện hoàn toàn không có khói thuốc lá ở các nơi công cộng; kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho việc thành lập quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các mặt chính của bao thuốc… Chương trình PCTH thuốc lá quốc gia đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, nhân viên cơ quan; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa – Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, vận động nhân dân tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội không thuốc lá… Năm 2011, chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá được Tổ chức y tế thế giới chọn là &#39Thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá&#39 nhằm vận động các quốc gia thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả mà các quốc gia đã cam kết khi tham gia Công ước.

Theo Nhandan