Thứ tư,  22/09/2021

Phát huy yếu tố văn hóa trong thông tin đối ngoại

LSO-Theo Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại (TTĐN) ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ – TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì TTĐN được quy định tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam ra thế giới và thông tin về thế giới vào Việt Nam.Hội nghị triển khai quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tỉnh Lạng SơnTrong Quy chế cũng quy định nội dung hoạt động TTĐN. Theo đó, hoạt động TTĐN là hoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân trong nước. Nội dung TTĐN bao gồm: Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt...

LSO-Theo Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại (TTĐN) ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ – TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì TTĐN được quy định tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam ra thế giới và thông tin về thế giới vào Việt Nam.
Hội nghị triển khai quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tỉnh Lạng Sơn
Trong Quy chế cũng quy định nội dung hoạt động TTĐN. Theo đó, hoạt động TTĐN là hoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân trong nước. Nội dung TTĐN bao gồm: Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong nước. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Việt Nam. Phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Các loại hình hoạt động TTĐN khác. Quy chế cũng đưa ra nguyên tắc quản lý hoạt động TTĐN. Trong đó có nêu rõ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động TTĐN; các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác TTĐN trong phạm vi quản lý của mình. Công tác TTĐN được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, song có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ giữa TTĐN với thông tin đối nội; giữa TTĐN với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, đảm bảo lợi ích quốc gia. Như vậy, qua Quy chế chúng ta đã thấy rõ, TTĐN là gì, nội dung hoạt động TTĐN gồm những gì cũng như các nguyên tắc quản lý hoạt động TTĐN… Ngoài ra, trong Quy chế cũng quy định nội dung công tác quản lý nhà nước về TTĐN; trách nhiệm quản lý nhà nước về TTĐN.
Trong thông tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Việt Nam thì yếu tố văn hóa đóng vai trò rất đậm nét. Chẳng hạn, ngày hôm nay khi nói đến chùa Một Cột, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hồ Gươm… mọi người sẽ nhớ ngay đến Thủ đô Hà Nội hay nói đến Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh… thì không chỉ người trong nước mà cả người nước ngoài cũng đều biết tới Việt Nam. Xét kỹ ra đó chính là yếu tố văn hóa. Và còn rất nhiều biểu tượng văn hóa khác mà thông qua đó hình ảnh của đất nước được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Mọi người có điều kiện hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam trong suốt dặm dài công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, hiện nay, khi các phương tiện thông tin, truyền thông phát triển mạnh mẽ thì sự quảng bá, giới thiệu càng có tính lan tỏa sâu rộng hơn. Văn hóa càng tỏ rõ ưu thế trong TTĐN.
Đối với mỗi địa phương, việc thông tin, quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của địa phương được thực hiện tốt cũng chính là góp phần thiết thực vào công tác TTĐN của đất nước nói chung. Với Lạng Sơn, trong những năm qua, việc quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Xứ Lạng, tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương đã được các cấp, ngành chức năng thực hiện thường xuyên, tạo ra những hiệu quả nhất định. Đơn cử, giờ đây, khi nhắc đến các địa danh như chùa Tam Thanh, tượng đá nàng Tô Thị, phố chợ Kỳ Lừa… thì du khách gần xa đều biết đó là nói về quê hương Xứ Lạng. Nhưng quan trọng hơn, qua các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh mà địa phương đạt được, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước thì bạn bè và du khách lại càng hiểu sâu sắc hơn về những chủ trương, đường lối, chính sách hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Biểu hiện tích cực và rõ nét nhất là số lượng du khách mỗi năm đến Lạng Sơn một tăng lên, trong đó bao gồm cả du khách trong và ngoài nước…
Hát then đàn tính, đặc sắc dân ca Xứ Lạng

Đúng như lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn tại hội nghị triển khai Quy chế quản lý nhà nước về TTĐN do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Lạng Sơn mới đây, trong đó đã nhấn mạnh: nguồn lực TTĐN chính là những thành tựu kinh tế – xã hội, thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước. Có như vậy, những hình ảnh mà chúng ta quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế mới càng thuyết phục và ý nghĩa hơn. Và lực lượng làm công tác TTĐN có ở nhiều bộ, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương, do đó, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị… Vậy nên, TTĐN với những nội dung yêu cầu rất cụ thể, trong đó, yếu tố văn hóa có vai trò đưa hình ảnh địa phương, đất nước đến với bạn bè quốc tế một cách cô đọng và đậm nét nhất. Do đó, quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa và mọi mặt của đời sống xã hội, phát huy vai trò của văn hóa chính là một cách thức hiệu quả để TTĐN đạt được các yêu cầu đề ra.

Hoàng Hà