Thứ tư,  22/09/2021

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công bầu cử ngày 22/5

Với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi dân tộc, đất nước Việt Nam anh hùng, quê hương, Tổ quốc đẹp giàu… chương trình gồm 15 tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đã thực sự lôi cuốn, thu hút người xem. Chương trình đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương và đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

LSO-Tối 24/5/2011, tại Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 diễn ra vào ngày 22/5/2011 vừa qua.
Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo thành phố Lạng Sơn… cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ.
Một số tiết mục trong chương trình nghệ thuật
Với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi dân tộc, đất nước Việt Nam anh hùng, quê hương, Tổ quốc đẹp giàu… chương trình gồm 15 tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đã thực sự lôi cuốn, thu hút người xem. Chương trình đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương và đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

HT