Thứ năm,  23/09/2021

Thực hiện mức lương tối thiểu với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 04/2011, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp, theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4-4-2011 của Chính phủ.Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-5-2011.Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng từ ngày 1-5-2011.Các khoản trích và chế độ được hưởng tính theo mức lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng từ ngày...

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 04/2011, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp, theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4-4-2011 của Chính phủ.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-5-2011.

Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng từ ngày 1-5-2011.

Các khoản trích và chế độ được hưởng tính theo mức lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng từ ngày 1-5-2011.

Theo Nhandan