Thứ năm,  23/09/2021

Tăng cường phục vụ thiếu nhi trong hệ thống thư viện công cộng

Tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị tăng cường phục vụ thiếu nhi trong hệ thống thư viện công cộng nhằm đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động thư viện công cộng phục vụ thiếu nhi trong cả nước, rút ra những kinh nghiệm, đồng thời đề ra biện pháp xây dựng có hiệu quả phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi - thế hệ tương lai.Tham dự gồm cán bộ thư viện trong cả nước. Hội nghị đã có nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động của hệ thống thư viện hiện đang gặp nhiều khó khăn, thực trạng đọc và sử dụng thư viện của thiếu nhi ngày càng ít, đồng thời các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện thực trạng hiện...

Tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị tăng cường phục vụ thiếu nhi trong hệ thống thư viện công cộng nhằm đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động thư viện công cộng phục vụ thiếu nhi trong cả nước, rút ra những kinh nghiệm, đồng thời đề ra biện pháp xây dựng có hiệu quả phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi – thế hệ tương lai.

Tham dự gồm cán bộ thư viện trong cả nước. Hội nghị đã có nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động của hệ thống thư viện hiện đang gặp nhiều khó khăn, thực trạng đọc và sử dụng thư viện của thiếu nhi ngày càng ít, đồng thời các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện thực trạng hiện nay.

Theo Nhandan