Thứ bảy,  25/09/2021

Phát động giải Nhân tài Đất Việt năm 2011 khu vực phía nam

Ngày 26-5, tại TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2011 cho khu vực phía nam.Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2011 sẽ được trao cho lĩnh vực Công nghệ thông tin; Khoa học Tự nhiên; Y dược.Nét mới của giải thưởng dành cho lĩnh vực Công nghệ thông tin năm nay là không chỉ dành cho các cá nhân và nhóm cá nhân mà được mở rộng tới cho các tổ chức và doanh nghiệp có các Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng và sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế.Giải thưởng trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên Việt sẽ có sáu giải thưởng cho các ngành Toán học, Cơ học, Vật lý, Hóa học, khoa học trái đất và môi trường, khoa học về sự sống…Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ 21-11-2010 đến 31-8-2011. Lễ trao giải diễn ra vào 19-11-2011 tại Hà...

Ngày 26-5, tại TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2011 cho khu vực phía nam.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2011 sẽ được trao cho lĩnh vực Công nghệ thông tin; Khoa học Tự nhiên; Y dược.

Nét mới của giải thưởng dành cho lĩnh vực Công nghệ thông tin năm nay là không chỉ dành cho các cá nhân và nhóm cá nhân mà được mở rộng tới cho các tổ chức và doanh nghiệp có các Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng và sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

Giải thưởng trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên Việt sẽ có sáu giải thưởng cho các ngành Toán học, Cơ học, Vật lý, Hóa học, khoa học trái đất và môi trường, khoa học về sự sống…

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ 21-11-2010 đến 31-8-2011. Lễ trao giải diễn ra vào 19-11-2011 tại Hà Nội.

Theo Nhandan