Thứ bảy,  18/09/2021

Chủ động phòng, trừ sâu róm thông

LSO - Hiện nay, theo cơ quan Bảo vệ thực vật, sâu róm thông đã và đang có những dấu hiệu phát sinh, gây hại. Đáng chú ý là thời điểm này đã xuất hiện cả 2 loại sâu loại Đenđrô và sâu 4 chùm lông.Nhân dan xã Trùng Khánh , Văn Lãng phun thuốc phòng trừ sâu róm thôngGiai đoạn này đã xuất hiện sâu trưởng thành và trứng, sâu non rải rác với mật độ 1-2 con/cây. Hiện các vùng trọng điểm trồng thông thuần loại đang khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng trử. Tính riêng Đình Lập, hiện nay đã sử dụng color:black;">700 kg thuốc sinh học và 3.500 kg chất phụ gia để phun phòng được 700 ha rừng thông. Các địa phương khác đang khẩn trương phân bổ lượng thuốc cho các xã và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, trừ hữu...

LSO – Hiện nay, theo cơ quan Bảo vệ thực vật, sâu róm thông đã và đang có những dấu hiệu phát sinh, gây hại. Đáng chú ý là thời điểm này đã xuất hiện cả 2 loại sâu loại Đenđrô và sâu 4 chùm lông.
Nhân dan xã Trùng Khánh , Văn Lãng phun thuốc phòng trừ sâu róm thông
Giai đoạn này đã xuất hiện sâu trưởng thành và trứng, sâu non rải rác với mật độ 1-2 con/cây. Hiện các vùng trọng điểm trồng thông thuần loại đang khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng trử. Tính riêng Đình Lập, hiện nay đã sử dụng Lê Minh