Thứ bảy,  25/09/2021

Triển khai các biện pháp giảm số người sử dụng thuốc lá

Ngày 27-5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị đánh giá mười năm thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000-2010. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu ý kiến.Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau mười năm thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP, hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đạt kết quả bước đầu. Tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá giảm từ 56,1% xuống còn 47,4% (giảm khoảng 9%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc còn 1,4%. Việc thực hiện môi trường không thuốc lá được cải thiện nhiều so với trước đây; quy định cấm quảng cáo và khuyến mại dưới mọi hình thức... Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới.Thuốc lá vẫn là nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm: Ung thư, tim mạch, bệnh phổi mãn tính...Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, nhưng công tác phòng,...

Ngày 27-5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị đánh giá mười năm thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000-2010. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu ý kiến.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau mười năm thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP, hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đạt kết quả bước đầu. Tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá giảm từ 56,1% xuống còn 47,4% (giảm khoảng 9%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc còn 1,4%. Việc thực hiện môi trường không thuốc lá được cải thiện nhiều so với trước đây; quy định cấm quảng cáo và khuyến mại dưới mọi hình thức… Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới.
Thuốc lá vẫn là nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm: Ung thư, tim mạch, bệnh phổi mãn tính…
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, nhưng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Các ngành, chính quyền các cấp cũng như người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống tác hại thuốc lá, nhất là với những người từ 15 đến 24 tuổi. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát lại nội dung Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá để văn bản này đủ mạnh, phản ánh rõ nét mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo Nhandan