Thứ ba,  28/09/2021

Phần lớn những người mắc liên cầu lợn đều có ăn hoặc tiếp xúc với lợn

Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vừa công bố nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ bệnh liên cầu lợn ở người. Nghiên cứu này được thực hiện trên đặc điểm dịch tễ học các trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn ở người tại các tỉnh phía bắc năm 2010.Theo nhóm nghiên cứu, phần lớn những người bệnh có ăn hoặc tiếp xúc trực tiếp với lợn, thịt lợn trong vòng bảy ngày trước khi khởi phát; số người bệnh đã giết mổ lợn, ăn thịt lợn tái, tiết canh là 31 trường hợp (chiếm 64,58%), tử vong sáu trường hợp (chiếm 85,71% số tử vong). Ngoài ra còn có một số yếu tố khác đều liên quan đến lợn như chăm sóc, chăn nuôi lợn ốm, ăn thịt lợn ốm, chết cũng được phát hiện trong số những người được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 98% số người bệnh là nam giới hơn 30 tuổi.Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ở Việt Nam, có một bộ phận người dân có tập quán ăn tiết canh, nội tạng, thịt lợn tái (nem chua, nem chạo...). Đây là những thói quen tiềm ẩn nguy cơ...

Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vừa công bố nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ bệnh liên cầu lợn ở người. Nghiên cứu này được thực hiện trên đặc điểm dịch tễ học các trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn ở người tại các tỉnh phía bắc năm 2010.
Theo nhóm nghiên cứu, phần lớn những người bệnh có ăn hoặc tiếp xúc trực tiếp với lợn, thịt lợn trong vòng bảy ngày trước khi khởi phát; số người bệnh đã giết mổ lợn, ăn thịt lợn tái, tiết canh là 31 trường hợp (chiếm 64,58%), tử vong sáu trường hợp (chiếm 85,71% số tử vong). Ngoài ra còn có một số yếu tố khác đều liên quan đến lợn như chăm sóc, chăn nuôi lợn ốm, ăn thịt lợn ốm, chết cũng được phát hiện trong số những người được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 98% số người bệnh là nam giới hơn 30 tuổi.
Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ở Việt Nam, có một bộ phận người dân có tập quán ăn tiết canh, nội tạng, thịt lợn tái (nem chua, nem chạo…). Đây là những thói quen tiềm ẩn nguy cơ lây các bệnh từ lợn sang người, trong đó có liên cầu lợn. Nếu lợn nhiễm bệnh thì trong máu (tiết) và thịt lợn có chứa một lượng lớn vi khuẩn, thêm vào đó thực phẩm lại không được nấu chín do đó những người ăn sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.
Theo Nhandan