Thứ hai,  27/09/2021

Tăng cường cung cấp điện cho các tỉnh miền trung, Tây Nguyên

Công nhân công ty Điện lực Sóc Trăng lắp đặt công -tơ điện cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Đại Ẩn 2,huyện Trần Đề. Ngày 29-5, Ban quản lý dự án các công trình điện miền trung (chủ đầu tư) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia - NPT chính thức đóng điện vận hành đường dây 220 kV Buôn Kuốp - Đác Nông.Công trình có vốn đầu tư hơn 387,3 tỷ đồng, được thi công trong 10 tháng, truyền tải 70 MW từ Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp về Trạm biến áp (TBA) 500 kV Đác Nông hòa lưới quốc gia. Dự án này, NPT đã đầu tư mở rộng ngăn lộ 220 kV tại TBA 220 kV Buôn Kuốp và TBA 500 kV Đác Nông với một số hạng mục chính như lắp đặt thiết bị hoàn thiện cho ngăn xuất tuyến 220 kV, gồm các bộ máy cắt 3 pha, dao cách ly 3 pha... Việc hoàn thành công trình còn bảo đảm cung cấp điện cho các tỉnh miền trung, Tây Nguyên trong mùa khô năm...

Công nhân công ty Điện lực Sóc Trăng lắp đặt công -tơ điện cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Đại Ẩn 2,huyện Trần Đề.
Ngày 29-5, Ban quản lý dự án các công trình điện miền trung (chủ đầu tư) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia – NPT chính thức đóng điện vận hành đường dây 220 kV Buôn Kuốp – Đác Nông.

Công trình có vốn đầu tư hơn 387,3 tỷ đồng, được thi công trong 10 tháng, truyền tải 70 MW từ Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp về Trạm biến áp (TBA) 500 kV Đác Nông hòa lưới quốc gia. Dự án này, NPT đã đầu tư mở rộng ngăn lộ 220 kV tại TBA 220 kV Buôn Kuốp và TBA 500 kV Đác Nông với một số hạng mục chính như lắp đặt thiết bị hoàn thiện cho ngăn xuất tuyến 220 kV, gồm các bộ máy cắt 3 pha, dao cách ly 3 pha… Việc hoàn thành công trình còn bảo đảm cung cấp điện cho các tỉnh miền trung, Tây Nguyên trong mùa khô năm nay.

Theo Nhandan