Thứ hai,  27/09/2021

TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểmđấu tranh phòng, chống ma túy

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn các nguồn ma túy thẩm lậu; tập trung điều tra, phát hiện bắt giữ kịp thời và đưa ra truy tố, xét xử các đối tượng vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy.Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy; kiềm chế không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới và người nghiện ma túy mới. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện tập trung, quản lý, giúp đỡ, tạo việc làm cho người sau cai, hạn chế tình trạng tái...

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn các nguồn ma túy thẩm lậu; tập trung điều tra, phát hiện bắt giữ kịp thời và đưa ra truy tố, xét xử các đối tượng vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy; kiềm chế không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới và người nghiện ma túy mới. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện tập trung, quản lý, giúp đỡ, tạo việc làm cho người sau cai, hạn chế tình trạng tái nghiện…

Theo Nhandan