Thứ ba,  21/09/2021

Xây dựng quận Ba Ðình phát triển toàn diện

Quận Ba Đình, địa danh gắn với nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn còn đó nền điện Kính Thiên với bậc thềm rồng đá, chùa Một Cột, đền Voi Phục, đền Quán Thánh... Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, trong 5 năm 2010-2015, chương trình công tác của Đảng bộ quận đặt mục tiêu khai thác mọi nguồn lực, xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện.Khẳng định vị thế quận trung tâm của Thủ đô Anh hùngTự hào về truyền thống cách mạng, quận Ba Đình đang vươn lên, trở thành một trong những quận vững mạnh, đi đầu trong mọi phong trào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Với mục tiêu xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện, Đảng bộ và chính quyền quận đã triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đạt những tiến bộ mới về văn hóa - xã hội. Năm 2006, Đảng bộ và nhân dân quận vinh dự đón nhận danh hiệu Anh...

Quận Ba Đình, địa danh gắn với nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn còn đó nền điện Kính Thiên với bậc thềm rồng đá, chùa Một Cột, đền Voi Phục, đền Quán Thánh… Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, trong 5 năm 2010-2015, chương trình công tác của Đảng bộ quận đặt mục tiêu khai thác mọi nguồn lực, xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện.

Khẳng định vị thế quận trung tâm của Thủ đô Anh hùng

Tự hào về truyền thống cách mạng, quận Ba Đình đang vươn lên, trở thành một trong những quận vững mạnh, đi đầu trong mọi phong trào phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Với mục tiêu xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện, Đảng bộ và chính quyền quận đã triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đạt những tiến bộ mới về văn hóa – xã hội. Năm 2006, Đảng bộ và nhân dân quận vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong 5 năm 2005-2010, tổng giá trị sản xuất của quận tăng bình quân 14,33%/năm, tổng thu ngân sách đạt hơn 11.730 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn, phức tạp, song với phương châm &#39quyết liệt trong chỉ đạo, kiên quyết trong xử lý&#39 nên đã giải quyết có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình không phép và trái phép. Tỷ lệ công trình xây dựng được cấp phép năm 2005 là 72%, năm 2010 đạt 97%. Nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, được triển khai với nhiều giải pháp, sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể. Năm 2010, toàn quận có 91% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 53% số tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa, 24 khu dân cư văn hóa. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Với vị trí trung tâm Thủ đô, lại có nhiều dự án phát triển đô thị cho nên công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ở Ba Đình càng chịu nhiều áp lực. Từ nhiều năm trước, đã có lúc hình ảnh &#39nút cổ chai&#39 Voi Phục – Cầu Giấy thường xuyên được các phương tiện thông tin đại chúng dẫn chứng về sự ách tắc trong GPMB. Nhưng cũng từ thành công trong việc GPMB dự án này, quận áp dụng kinh nghiệm công khai sớm, theo dõi sát, kiên trì, bền bỉ thuyết phục, vận động, cán bộ, đảng viên gương mẫu, cho nên nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn như: Đường Đào Tấn – đê Bưởi, đường Đội Cấn – Hoàng Hoa Thám, Trung tâm sản xuất chương trình và Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam, Bảo tàng chiến thắng B.52, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Cung thể thao Quần Ngựa, Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới… đều bảo đảm tiến độ GPMB, góp phần tạo dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Tập trung, kiên quyết, sát cơ sở

Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 24 đặt mục tiêu cho 5 năm 2010-2015 là &#39dân chủ – đoàn kết – trí tuệ – đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, khai thác mọi nguồn lực xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện&#39. Ba khâu đột phá được lựa chọn là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm; tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, trọng tâm là xác định và triển khai đầu tư có hiệu quả các công trình trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật. Ngay sau Đại hội Đảng bộ quận, Quận ủy xây dựng hai chương trình và bốn chuyên đề công tác. Những chương trình và chuyên đề dựa trên tình hình thực tế địa phương, đồng thời phù hợp với mục tiêu phát triển chung của Thủ đô.

Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đề ra những giải pháp cụ thể với mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển quận Ba Đình vững mạnh toàn diện. Quận ủy chú trọng các giải pháp để công tác chỉ đạo điều hành tập trung, kiên quyết, sát cơ sở. Bắt đầu từ việc quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết đến việc xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chủ trương nghị quyết ở các đơn vị. Thí dụ, để cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quận ủy yêu cầu đồng chí bí thư chi bộ phải có trách nhiệm chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, quyết định những vấn đề thiết thực với đời sống nhân dân trong địa bàn. Về công tác cán bộ, cụ thể hóa các tiêu chí về văn hóa trong cán bộ, công chức các cơ quan hành chính quận; chú trọng đào tạo cán bộ quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, cải cách hành chính, cán bộ làm công tác chuyên trách Đảng, đoàn thể; chú trọng luân chuyển cán bộ từ quận về phường, từ phường này sang phường khác, cán bộ làm công tác Đảng sang làm công tác chính quyền, đoàn thể và ngược lại. Trong phương thức lãnh đạo, Quận ủy yêu cầu xây dựng quy chế, quy định phối hợp giữa các cấp, các ngành, tránh bao biện, làm thay, lấn sân, phân cấp mạnh cho cơ sở; các cuộc họp phải có nội dung rõ ràng, cụ thể, tránh việc chỉ nêu chủ đề mà không có giải pháp trong các cuộc họp.

Chọn việc khó làm điểm nhấn

Khác với một số quận vùng ven, quận Ba Đình có mật độ dân cư đông, tỷ lệ đất dành cho giao thông thấp, lại bị hạn chế chiều cao các công trình xây dựng cho nên việc thu hút các nhà đầu tư gặp khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án cũng không dễ dàng. Từ nhiều năm nay, việc xây dựng các trường học trên địa bàn quận gặp khó khăn, có phường chưa đủ trường học. Số lượng học sinh tăng trong khi cơ sở vật chất giữa các trường học chậm được khắc phục. Bởi thế, trong 5 năm tới, các chuyên đề công tác của BCH Đảng bộ quận tập trung giải quyết các việc cụ thể như: xóa các điểm úng ngập, tăng số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành giáo dục đáp ứng nhu cầu…

Trong chuyên đề phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2015, quận đề ra giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hoàn thành đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất để xây dựng lại hai chợ và trung tâm thương mại là Thành Công và Châu Long. Quận đặt mục tiêu xóa dần các điểm thường xuyên úng ngập trên địa bàn, đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị cho tất cả các ngõ phố, bằng việc huy động từ nhiều nguồn vốn. Quận sẽ chú trọng phát triển du lịch bằng việc xây dựng một số tuyến phố chuyên kinh doanh các sản phẩm truyền thống, các tua du lịch với điểm đến là những di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Cùng với việc tăng cường phổ biến pháp luật nhằm góp phần đẩy nhanh việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quận yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức phải thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý để giải quyết công việc nhanh, chính xác và hiệu quả hơn.

Chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và dạy nghề, quận đề ra yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế luân chuyển cán bộ quản lý, luân chuyển giáo viên, cân đối chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về chất lượng và uy tín của các trường học do quận quản lý. Giữ vững chất lượng 12 trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng thêm tám trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng mới trường học ở các phường còn thiếu, giải tỏa các hộ gia đình sống trong khuôn viên các nhà trường, xây dựng lại các trường học đã xuống cấp với tiêu chí hiện đại, đồng bộ, thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp dạy và học tiên tiến.

Những thành tựu sau 50 năm thành lập sẽ là động lực để quận Ba Đình bước vào thời kỳ phát triển mới, toàn diện và vững chắc hơn.

Theo Nhandan