Thứ bảy,  25/09/2021

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 9,45% theo chuẩn mới

Sáng 30-5, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị công bố kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo 2010 và Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020.Kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc tính đến cuối năm 2010, tổng số hộ nghèo là 3 triệu 055.566 hộ, hộ cận nghèo là 1 triệu 612.381 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 9,45% theo chuẩn nghèo mới. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực đông bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền trung chiếm tỷ trọng cao, cả nước có 81 huyện, thuộc 25 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo hơn 50%...Để tạo sự chuyển biến mới trong công tác giảm nghèo, Chính phủ đã phê duyệt Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19-5-2011 về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020. Nghị quyết đưa ra những định hướng lớn, quan trọng về chính sách hỗ trợ giảm nghèo, cách làm mới phù hợp bối cảnh kinh tế mới.PVHuyện Krông Nô cứu đói giáp hạt cho 263 hộ đồng bào dân tộc thiểu sốUBND...

Sáng 30-5, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị công bố kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo 2010 và Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020.

Kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc tính đến cuối năm 2010, tổng số hộ nghèo là 3 triệu 055.566 hộ, hộ cận nghèo là 1 triệu 612.381 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 9,45% theo chuẩn nghèo mới. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực đông bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền trung chiếm tỷ trọng cao, cả nước có 81 huyện, thuộc 25 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo hơn 50%…

Để tạo sự chuyển biến mới trong công tác giảm nghèo, Chính phủ đã phê duyệt Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19-5-2011 về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020. Nghị quyết đưa ra những định hướng lớn, quan trọng về chính sách hỗ trợ giảm nghèo, cách làm mới phù hợp bối cảnh kinh tế mới.

PV

Huyện Krông Nô cứu đói giáp hạt cho 263 hộ đồng bào dân tộc thiểu số

UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đác Nông vừa mua 6,6 tấn gạo cứu đói cho 263 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Nâm Nung, Quảng Phú, Đức Xuyên và Đác Sô. Đến ngày 30-5, các ngành chức năng của huyện và chính quyền các xã đã cấp phát toàn bộ số gạo trên đến tận tay các gia đình bị đói giáp hạt. Số tiền mua gạo được trích từ ngân sách địa phương, nhằm giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Nhandan