Thứ năm,  23/09/2021

Tạo nhiều cơ hội cho trẻ em phát triển

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian được các em yêu thích. Trong ảnh: Tập làm con rối bằng rơm. Ảnh: ĐĂNG KHOA Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt, với nhiều chủ trương, chính sách hướng tới mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.Sau 20 năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam (giai đoạn 1991-2000 và giai đoạn 2001 - 2010), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự chăm lo của mỗi gia đình, cộng đồng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhờ vậy cuộc sống của trẻ em ngày càng được cải thiện, hạn chế được một số tác động tiêu cực đến trẻ em trong quá trình nước ta...

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian được các em yêu thích. Trong ảnh: Tập làm con rối bằng rơm. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt, với nhiều chủ trương, chính sách hướng tới mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Sau 20 năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam (giai đoạn 1991-2000 và giai đoạn 2001 – 2010), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự chăm lo của mỗi gia đình, cộng đồng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhờ vậy cuộc sống của trẻ em ngày càng được cải thiện, hạn chế được một số tác động tiêu cực đến trẻ em trong quá trình nước ta phát triển và hội nhập quốc tế.

Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em nhiều năm qua ngày càng được cải thiện. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp. Hầu hết các xã, phường đều có trạm y tế. Trẻ em của các gia đình nghèo, trẻ em dưới sáu tuổi được khám chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế nhà nước trên toàn quốc (theo thống kê có 7,8 triệu trẻ em dưới sáu tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế). Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới năm tuổi thể nhẹ cân từ 33,1% năm 2000 giảm xuống còn 18,9% năm 2010 (trung bình mỗi năm giảm 1,8%). Ngày càng nhiều trẻ nhỏ được hưởng lợi từ các chương trình nước sạch hợp tiêu chuẩn vệ sinh.

Công tác giáo dục trẻ em có những chuyển biến tích cực. Hệ thống giáo dục quốc dân khá hoàn chỉnh được phát triển, bao gồm các cấp học, bậc học và có sự tham gia đầu tư của mọi thành phần kinh tế. Cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục được tăng cường. Việc xây dựng trường học an toàn, thân thiện với trẻ em ngày càng được mở rộng. Công bằng trong giáo dục được cải thiện đáng kể thông qua các chính sách và vận động hỗ trợ trẻ em gái, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em sống trong các gia đình nghèo đi học. Toàn quốc có 48/63 tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở.

Một trong những lĩnh vực được quan tâm trong công tác bảo vệ trẻ em là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em. Các mô hình phòng ngừa, can thiệp loại bỏ, giảm thiểu nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc trẻ em bị tổn hại đã được các địa phương triển khai. Tốc độ gia tăng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 4,6% giai đoạn 2001-2005 giảm xuống còn 0,6% giai đoạn 2006-2010. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em của các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới sáu tuổi nhận được sự trợ giúp của Nhà nước tăng nhanh: Năm 2001 là 300 nghìn em, nay tăng lên 10 triệu em, chiếm khoảng 41% số trẻ em. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc từ 40% năm 2000 tăng lên 75% năm 2010. Việc bảo đảm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em được duy trì. Đến năm 2010, đã có 95,3% số trẻ em quá hạn được rà soát đăng ký khai sinh.

Đời sống văn hóa, vui chơi, giải trí của trẻ em ngày càng được cải thiện. Cả nước có 71 trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, nhà thông tin triển lãm cấp tỉnh; 510 trung tâm văn hóa, nhà văn hóa cấp huyện có nhiều nội dung, hoạt động dành cho trẻ em. Có 50 nhà xuất bản tham gia xuất bản sách thiếu nhi và các loại sách hướng dẫn, nuôi dạy trẻ, trong đó có 19 nhà xuất bản chuyên xuất bản sách dành cho thiếu nhi. Số giờ truyền hình dành cho trẻ em từ 182,5 giờ năm 2000 tăng lên 290 giờ năm 2010. Số giờ phát thanh dành cho trẻ em từ 1.764 giờ năm 2005 tăng lên 2.311 giờ năm 2010…

Tuy nhiên, trên thực tế, một số quyền của trẻ em chưa được thực hiện tốt. Đến năm 2010, còn 15/37 chỉ tiêu về trẻ em giai đoạn 2001- 2010 chưa đạt (nhóm chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 2/5; giáo dục đạt 4/7; bảo vệ trẻ em đạt 4/10; văn hóa, vui chơi, giải trí đạt 3/6…). Khoảng 15 nghìn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh chưa được phẫu thuật kịp thời vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tỷ lệ nhập học của trẻ em tăng lên nhưng chất lượng giáo dục chưa được cải thiện so với nhiều nước trong khu vực. Tình trạng thiếu điểm vui chơi giải trí cho trẻ em còn khá phổ biến ở nhiều địa phương. Các dịch vụ game online; việc sản xuất, lưu hành các sản phẩm văn hóa dành cho trẻ em mang tính chất bạo lực, khiêu dâm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động xã hội và thực hiện quyền tham gia của trẻ còn nặng về hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, v.v.

Thời gian tới, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nước ta, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của một số bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em. Nhận thức của các gia đình, cộng đồng, xã hội về việc thực hiện các quyền của trẻ em, cần được thực hiện nghiêm túc trong Tháng Hành động vì trẻ em năm 2011 với chủ đề: &#39Xây dựng môi trường an toàn thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em&#39. Qua đó, có những biện pháp, chính sách đủ mạnh để giảm thiểu các vụ việc ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột và mua bán trẻ em.

Theo Nhandan