Thứ bảy,  25/09/2021

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động của xích-lô du lịch

Ngày 31-5, Công an TP Hà Nội cho biết: Sau 15 ngày thực hiện kiểm tra, nhằm chấn chỉnh hoạt động của xe xích-lô du lịch, liên ngành công an và giao thông vận tải thành phố đã xử lý 164 xe xích-lô vi phạm, tạm giữ 84 xe.Trong số các xe vi phạm có 81 xe không gắn biển kiểm soát và không có giấy tờ xe. Qua việc đối chiếu danh sách lái xe với chủ xe trong giấy chứng nhận đăng ký, lực lượng chức năng phát hiện 40 trường hợp chủ xe cho người lái mượn giấy chứng nhận đăng ký xe, các xe này đã bị đình chỉ hoạt động. Cùng với hoạt động kiểm tra xử lý, cơ quan chức năng đã tổ chức cho bốn doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xích-lô du lịch ký cam kết thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, không tạo điều kiện cho xe xích-lô 'dù' trà trộn hoạt động. Thời gian tới, liên ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, nhằm chấm dứt tình trạng xích-lô không phép hoạt động, nhất là loại hình xe xích-lô tự...

Ngày 31-5, Công an TP Hà Nội cho biết: Sau 15 ngày thực hiện kiểm tra, nhằm chấn chỉnh hoạt động của xe xích-lô du lịch, liên ngành công an và giao thông vận tải thành phố đã xử lý 164 xe xích-lô vi phạm, tạm giữ 84 xe.

Trong số các xe vi phạm có 81 xe không gắn biển kiểm soát và không có giấy tờ xe. Qua việc đối chiếu danh sách lái xe với chủ xe trong giấy chứng nhận đăng ký, lực lượng chức năng phát hiện 40 trường hợp chủ xe cho người lái mượn giấy chứng nhận đăng ký xe, các xe này đã bị đình chỉ hoạt động. Cùng với hoạt động kiểm tra xử lý, cơ quan chức năng đã tổ chức cho bốn doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xích-lô du lịch ký cam kết thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, không tạo điều kiện cho xe xích-lô &#39dù&#39 trà trộn hoạt động. Thời gian tới, liên ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, nhằm chấm dứt tình trạng xích-lô không phép hoạt động, nhất là loại hình xe xích-lô tự chế.

Theo Nhandan