Thứ tư,  22/09/2021

TP Hồ Chí Minh, phòng, chống bạo hành trẻ em

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án "Phòng, chống, can thiệp cho trẻ em, thanh thiếu niên đường phố có nguy cơ và bị xâm hại, bạo hành" được thực hiện từ tháng 5-2011 đến tháng 12-2012 do Hội Bảo trợ trẻ em thành phố làm chủ dự án và được tổ chức Dynamo International (Vương quốc Bỉ) tài trợ.Dự án góp phần bảo vệ, giáo dục, phục hồi thể chất, tinh thần và cải thiện cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên bị xâm hại và bạo hành. Tổng giá trị của dự án khoảng 1,9 tỷ đồng (khoảng 67.390 ơ-rô) với hình thức viện trợ không hoàn...

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án “Phòng, chống, can thiệp cho trẻ em, thanh thiếu niên đường phố có nguy cơ và bị xâm hại, bạo hành” được thực hiện từ tháng 5-2011 đến tháng 12-2012 do Hội Bảo trợ trẻ em thành phố làm chủ dự án và được tổ chức Dynamo International (Vương quốc Bỉ) tài trợ.

Dự án góp phần bảo vệ, giáo dục, phục hồi thể chất, tinh thần và cải thiện cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên bị xâm hại và bạo hành. Tổng giá trị của dự án khoảng 1,9 tỷ đồng (khoảng 67.390 ơ-rô) với hình thức viện trợ không hoàn lại.

Theo Nhandan